Ofensiva de país a favor de l'èxit escolar

El Departament d'Ensenyament promou i lidera una ofensiva de país a favor de l'èxit escolar, que vol implicar i comprometre tota la societat catalana, amb l'objectiu de millorar els resultats educatius i reduir les taxes de fracàs escolar i d'abandó dels estudis.

El contingut d'aquest document va ser presentat per la consellera d'Ensenyament Irene Rigau i Oliver a la Comissió d'Ensenyament i Universitats del Parlament de Catalunya el 28 de juny de 2012.

Data d'actualització:  21.07.2015