L'ús del llenguatge a l'escola

Aquesta publicació presenta, en primer lloc, un marc teòric per explicar la naturalesa del llenguatge, el seu procés d'adquisició i el paper que té el context escolar en aquest procés. En segon lloc, convida a "redescobrir" les activitats diàries d'una escola i, finalment, presenta tot un seguit d’estratègies metodològiques i organitzatives acompanyades d'exemples pràctics.

Data d'actualització:  21.07.2015