• Imprimeix

Ensenyament forma els professionals dels Centres de Recursos Pedagògics per dinamitzar la innovació en centres educatius

Torna
Dissabte, 10 de març de 2018

  • La formació promou que els Centres de Recursos Pedagògics (CRP) disposin de més elements per al suport als centres educatius en els seus processos de millora contínua i de transformació educativa
 
  • El curs s’adreça a 75 CRP de Catalunya i es durà a terme fins el curs 2018-2019
 
El Departament d’Ensenyament, en col·laboració amb l’ICE de la Universitat de Barcelona, ha posat en marxa aquest curs un seminari, de 75 hores de durada, per tal de formar els professionals dels Centres de Recursos Pedagògics (CRP) en la dinamització de la formació permanent del professorat i la innovació dels centres.
 
Es tracta d’una formació específica per als perfils dels professionals dels CRP, especialment per a assessors de centres en els àmbits d’innovació, orientació, recursos i transformació educativa. L’objectiu és fomentar en els centres el treball competencial, l’orientació educativa i l’avaluació formativa. D’aquesta manera, es volen formar professionals que enforteixin el lideratge pedagògic dels equips directius i docents, que promoguin el desenvolupament professional del professorat i el treball en xarxa, i que donin suport a l’organització i a la gestió autònoma de cada centre.
 
En el curs es pretén reflexionar sobre l’enfocament competencial de l’aprenentatge, així com aprofundir en els processos d'assessorament per a la millora de la pràctica educativa, i en el rol de l'assessor/a en aquests processos. La formació s’estructura en tres mòduls: el canvi per a la millora educativa; treball competencial -anàlisi i instruments de suport-; i procés d’assessorament -rol, fases, actuacions i competències-.
 
El curs s’adreça a tots els professionals dels 75 CRP de tota Catalunya, i la seva realització es durà a terme 4 edicions, durant els cursos 2017-2018 i 2018-2019, amb l’objectiu de que arribi a tots els professionals dels CRP.
 
La primera edició, que compta amb prop de 60 participants dividits en dos grups, va començar el passat mes de desembre de 2017 i acabarà el mes d’abril de 2018.
 
 
10 de març de 2017
 

Més informació