• Imprimeix

Josep Bargalló, a la primera compareixença a la Comissió d'Ensenyament: "Aquesta ha de ser la legislatura del Pacte contra la segregació escolar"

Torna
Dilluns, 09 de juliol de 2018
hc 2

hc 2

Xarxes de millora
 
Les xarxes de millora, “una eina fonamental per a l’aprenentatge cooperatiu i en comunitat”, seran també un punt fort de legislatura: “Hem de treballar a partir de xarxes de millora, en plural, integrades per equips interdisciplinaris”, ha dit Bargalló. Ha explicat que “hem d’afavorir espais de col·laboració entre els centres, que fomentin la coordinació i el treball en xarxa, per tal de millorar tots plegats a partir de compartir experiències”. A data d’avui, les xarxes de competències bàsiques del propi Departament involucren més de 408 centres de primària i secundària, que implica a uns 6.500 docents. “De cara el curs que ve, tenim previst posar en funcionament dues xarxes territorials més, arribar als 500 centres i a 7.000 professors en total”, ha avançat el conseller d’Ensenyament.
 
El titular d’Ensenyament també ha recordat la problemàtica de manca d’espai per oferir nous equipaments educatius, com és el cas de la ciutat de Barcelona: “Hem d’estudiar la manera de poder donar un nou ús a edificis públics infrautilitzats o en desús; i en la mateixa línia, hem de poder prendre el relleu d’escoles concertades que, fruit de la baixa demanda o de la pròpia planificació de la seva titularitat, no són viables i poder utilitzar total o parcialment, les seves infraestructures, sigui en forma de compra o en forma de lloguer”. “El Departament treballa a marxes forçades en diferents obres que, producte de la paràlisi en els necessaris acords governamentals que va significar l’aplicació del 155, van amb un retard considerable de cara a l’inici del curs. I aquí, em comprometo a remoure cel i terra per garantir que el 12 de setembre hi hagi aules per a tots els alumnes i professors per a totes les aules” ha assegurat.
 
L’alumne, el centre del sistema

Bargalló, en l’inici de la seva intervenció, ha exposat que Catalunya té 1.567.561 alumnes, dels quals 1.071.673 de centres públics, 368.351 de concertats i 127.537 de privats no concertats. No obstant, ha assegurat que “els alumnes no són números; ni els docents i personal de serveis educatius, nòmines; ni els centres, espais per ajudar a la conciliació de la vida familiar i laboral”. “L’alumne ha de ser entès com a objecte i subjecte de l’educació; el professorat com a garantia del seu èxit, i el centre, com a fonament del sistema”, ha subratllat el conseller d’Ensenyament.
 
“Ha estat un curs difícil, estrany i anormal. I, malgrat tot, l’escola ha sabut mantenir-se ferma, oferint de manera ininterrompuda el seu servei i acomplint en escreix la seva comesa de formació i aprenentatge de l’alumnat” ha manifestat Bargalló. En aquest marc, ha agraït  la seva tasca als docents i a tot el personal dels centres educatius: “Un agraïment immens a tots i a totes. Malgrat tot, malgrat tots els malgrats, han aconseguit que la normalitat s’imposés a la anormalitat. Han demostrat que tenim un sistema sòlid que es fonamenta, per damunt de tot, en el seu treball quotidià”.

  • En una sessió on ha exposat les principals línies de la legislatura, el conseller d’Ensenyament també ha remarcat que “cal un servei públic amb un sistema de finançament equitatiu i adaptat a la complexitat de cada centre, en el qual no tots els centres poden rebre el mateix”

 

  • Bargalló ha destacat que “l’alumne ha de ser entès com a objecte i subjecte de l’educació; el professorat com a garantia del seu èxit, i el centre, com a fonament del sistema”

 

  • El titular d’Ensenyament ha anunciat que en la propera reestructuració del Departament es reconvertirà “una de les direccions generals per donar resposta al nou paradigma professional, tenint en compte innovació, la recerca educativa i la cultura digital”

 

  • També ha afirmat que “en barris desafavorits, l’escola ha de ser el principal agent de dinamització social, l’aglutinador del barri i l’afavoridor dels vincles comunitaris bàsics que tota societat cohesionada necessita”


hc1

hc1

El conseller d’Ensenyament, Josep Bargalló, ha afirmat que “aquesta ha de ser la legislatura del pacte contra la segregació escolar”. En aquest sentit, ha explicat que “tal com va plantejar fa pocs dies en aquest mateix Parlament el Síndic de Greuges, cal materialitzar sense demora el Pacte contra la segregació escolar promogut conjuntament entre el propi Síndic i el Departament d’Ensenyament”. El conseller Josep Bargalló ha comparegut aquesta tarda per primer cop al Parlament per exposar les principals línies de la legislatura, que ha concretat en quatre objectius: “Establir un model propi d’èxit educatiu, impulsar una millora metodològica i didàctica per assolir les competències bàsiques, promoure un sistema eductiu realment inclusiu i bastir un projecte educatiu de país”.
 
Un dels eixos doncs que ha centrat la intervenció de Josep Bargalló ha estat la lluita contra la segregació i l’equitat. És per això que ha assenyalat que “cal un servei públic amb un sistema de finançament equitatiu i adaptat a la complexitat de cada centre, en el qual no tots els centres poden rebre el mateix”. També ha remarcat que “la igualtat en la distribució dels recursos entre desiguals és terriblement injusta. La igualtat en la distribució dels recursos no pal·lia la desigualtat. En això també hem de saber ser equitatius”.
 
L’escola com a agent dinamitzador
 
Josep Bargalló també ha parlat dels barris desafavorits amb problemes d’inclusió social: ”En barris desafavorits, l’escola ha de ser el principal agent de dinamització social, l’aglutinador del barri, l’afavoridor dels vincles comunitaris bàsics que tota societat cohesionada necessita”. Ha avançat que es vol “elaborar un projecte per fomentar la implicació de les facultats de Ciències de l’Educació del país per tal que proposin estratègies innovadores per atendre les necessitats dels centres d’alta complexitat”. També ha subratllat que “aquestes escoles han de passar de ser centres d’alta complexitat, a ser centres de referència: han de ser atractives”.
 
El titular d’Ensenyament també ha anunciat que en la propera reestructuració del Departament, que s’està treballant des de la Secretaria General, es reconvertirà “una de les direccions generals per donar resposta al nou paradigma professional, tenint en compte la innovació, la recerca educativa i la cultura digital” . També ha avançat que es desplegarà un dels organismes que crea la Llei d’educació de Catalunya, l’Agència d’avaluació i prospectiva de l’educació, que substituirà el Consell Superior de l’Avaluació: “Aquesta agència serà l’encarregada d’establir els mecanismes de diagnosi de les innovacions educatives, ara per ara, mancades d’evidències”.