• Imprimeix

Bargalló: "Apostem clarament per la cultura religiosa, no per les religions, en currículums i horaris escolars"

Torna
Dissabte, 27 d'octubre de 2018

  • Ho ha afirmat durant la cloenda de la XXVI Jornada de reflexió. Identitats, cultures, educació del Consell Escolar de Catalunya, que s’ha celebrat aquest matí a Cornellà de Llobregat
 
  • El conseller d’Ensenyament ha recordat que “la setmana que ve el Govern començarà a parlar de la modificació del decret d’admissions, que és també una lluita contra la segregació"
fp

fp

 
El conseller d’Ensenyament, Josep Bargalló, ha afirmat que "som un sistema escolar que no ha d’explicar confessions religioses. Som un sistema educatiu que ha d’ensenyar a entendre el món, a participar-hi. Apostem clarament per la cultura religiosa, no per les religions, en currículums i horaris escolars". Ho ha fet durant la cloenda de la XXVI Jornada de reflexió. Identitats, cultures, educació del Consell Escolar de Catalunya (CEC), que s’ha celebrat aquest matí al Citilab de Cornellà de Llobregat. Bargalló també ha afirmat que el Departament d’Ensenyament aposta per la diversitat, i pel model intercultural: “Volem sortir d’axiomes, de dogmes i de prejudicis. Volem trencar amb els prejudicis, tant fa el que ens costi fer-ho, perquè el país ha canviat I no podem treballar per al país i amb el país sense moure’ns dels vells dogmes i prejudicis”.
 
El titular d'Ensenyament ha exressat que un dels principals objectius del Departament és la lluita contra la segregació com a eina en favor de la igualtat de tot l'alumnat, i ha declarat que "el Departament generarà debat i prendrà decisions. Només l’immobilisme impedeix que el sistema millori. Per això, la setmana que ve el Govern començarà a parlar de la modificació del decret d’admissions, que és també una lluita contra la segregació".

El CEC realitza anualment una Jornada presencial monogràfica, que enguany ha girat entorn a la interculturalitat a partir d’un document previ, amb una sèrie de recursos i informacions per abordar el debat en el marc del sistema educatiu. S’hi ha dut a terme una taula central d’experts sobre interculturalitat, amb el secretari d’Igualtat, Migracions i Ciutadania, Oriol Amorós, l’expert en gestió de la diversitat i diàleg interreligiós, Enric Vendrell, i la directora general d’Educació Infantil i Primària, Mar Camacho, que ha estat moderada pel president de la Subcomissió d’Interculturalitat del CEC, Antoni Domènech.
Seguidament a la taula central, s’han realitzat tres taules simultànies al voltant dels tres conceptes clau de la jornada: Identitats -construcció de la identitat personal i col·lectiva-, cultures -conèixer i gestionar la diversitat cultural, lingüística i religiosa- i educació -el treball de l’escola i l’entorn per avançar en cohesió social-. En el marc d’aquestes taules, sis centres educatius d’arreu del territori català han presentat les seves experiències en aquest àmbit:
  • Institut Escola del Prat de Llobregat: centre situat al barri de Sant Cosme, amb un alumnat d’ètnia gitana majoritàriament. El seu repte de futur és millorar les expectatives, tant escolars com socials dels seus alumnes.
  • Escola Turó Blau de Barcelona: escola situada al barri de Sant Andreu, on integren, en el seu dia a dia, la diversitat afectiva i de gènere a partir d’una proposta inspirada en el Projecte d’Escoles Rainbow del Regne Unit.
  • Escola Jesuïtes del Clot: és una institució educativa privada i concertada, integrada en la xarxa d’escoles de la Fundació Jesuïtes Educació. Es defineix com una escola cristiana, tot procurant que tots els seus membres visquin un ambient de naturalitat i respecte, tenint en compte el pluralisme i la lliure opció de fe.
  • Escola Mare de Déu de Montserrat de Terrassa: escola pública que actualment acull un alt índex de població nouvinguda. Porten a terme un projecte de transformació dirigit a la superació del fracàs escolar, l’eliminació de conflictes i aconseguir la cohesió social.
  • Institut Pompeu Fabra de Martorell: ha iniciat enguany un projecte d’innovació que té com a objectiu  promoure i reflexionar sobre la diversitat lingüística a través de la incorporació de l’aprenentatge de la llengua àrab dins l’horari lectiu. A més duen a terme intercanvis amb diferents països, propiciant la diversitat cultural.
  • Institut Eduard Fontseré de l’Hospitalet de Llobregat: institut situat al barri de la Florida, que es caracteritza per la seva inclusivitat i la innovació pedagògica. A través del Projecte “Ni uniformes ni etiquetes” lluiten per una escola i un món intercultural i amb equitat de gènere.
El Consell Escolar de Catalunya
 
El CEC ha organitzat cada any des de la seva creació el 1986 una jornada de reflexió, amb l'objectiu principal de promoure el debat i la reflexió sobre temes d'actualitat i d'interès per a la dinamització i la millora del sistema educatiu.  L’origen de la temàtica d’enguany es troba en el debat “Ara és demà” sobre el futur de l’educació a Catalunya,  que el CEC va organitzar el curs 2016-2017,  en què es va abordar el tema de la interculturalitat, com a element clau de les polítiques educatives per aconseguir una major equitat i cohesió social.
 
El Consell Escolar de Catalunya és un òrgan superior de participació de la comunitat educativa de Catalunya que té, entre d’altres, la missió d’estudiar com millorar l’adequació de l’ensenyament a la realitat social, així com formular per iniciativa pròpia propostes relacionades amb la seva qualitat.
 
 
 
27 d’octubre de 2018

Més informació