• Imprimeix

El Govern obre una consulta prèvia per a la modificació del Decret d'admissió d'alumnat

Torna
Dimarts, 30 d'octubre de 2018

  • S’obre així un procés de consulta prèvia a l’elaboració d’un projecte de decret de modificació del Decret 75/2007, de 27 de març
  • S’inclourà l’eliminació de la puntuació per malaltia crònica que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic; i la puntuació per a pare, mare, tutors o germans que han estat escolaritzats al centre

 

Decret

Decret

El Govern ha aprovat avui obrir un procés de consulta prèvia a l’elaboració d’un projecte de decret de modificació del Decret 75/2007, de 27 de març, d’admissió d’alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics.
 
Aquesta modificació que promou el Departament d’Ensenyament va en línia amb l’impuls del Pacte contra la segregació escolar que impulsa el Síndic de Greuges. Així, la consulta prèvia inclourà la modificació de dos aspectes de l’actual decret d’admissió d’alumnat, que és l’eliminació de la puntuació per malaltia crònica que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs; i l’eliminació dels punts per pare, mare, tutors o germans que han estat escolaritzats al centre –tots dos criteris complementaris de puntuació en la preinscripció-.
 
Pel que fa a la puntuació per a pares o mares exalumnes del centre, Ensenyament considera que l’escolaritat ha de ser equilibrada, i el fet que un alumne passi per davant gràcies a aquests punts complementaris va en contra de l’equitat i de la igualtat en l’accés al sistema educatiu.
 
És també aquest un dels principals arguments per a l’eliminació de la puntuació per malaltia crònica que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic. A més, actualment els menjadors escolars ja incorporen menús específics per a alumnat amb aquestes malalties digestives, com ara celíacs.
 
El Departament d’Ensenyament vol dur a terme la consulta pública prèvia a aquesta modificació per tal de comprovar l’opinió de la comunitat educativa i dels diferents sectors afectats.
 
 
30 d’octubre de 2018

Més informació