• Imprimeix

Ensenyament engega un pilotatge de votació electrònica a l'Institut Cervelló en les eleccions dels consells escolars

Torna
Dissabte, 24 de novembre de 2018

  • A partir de dilluns els pares i mares, professorat, alumnat i personal d’administració i serveis votaran per renovar els consells escolars
 
  • Entre el 26 i el 30 se celebraran eleccions en un total de 3.855 públics i 703 concertats
 
  • Els consells escolars són l’òrgan de participació de la comunitat educativa en la gestió dels centres
Foto cartell

Foto cartell

El Departament d’Ensenyament posarà en marxa  un pilotatge de votació electrònica a l'Institut Cervelló del municipi de Cervelló en les properes eleccions dels consells escolars amb l’objectiu d’incentivar-ne la participació. A partir de dilluns vinent els pares i mares, alumnes, professorat i personal de l’administració i serveis podran votar en les eleccions per renovar els consells escolars dels centres públics i centres privats sostinguts amb fons públics. Les eleccions, que es convoquen cada dos anys, tindran lloc entre el 26 i el 30 de novembre en un total de 3.855 centres públics i 703 centres concertats.
 
La votació electrònica a l’institut de Cervelló tindrà lloc el dimecres 28 i permetrà a les famílies d'alumnes votar digitalment, des de qualsevol dispositiu mòbil, de forma senzilla i garantint la seguretat a tot el procés. El sistema de votació incorpora una criptografia avançada per garantir-ne la seguretat, la transparència i la validesa. Tant la tecnologia com el proveïdor són els mateixos que han estat utilitzats en d’altres processos electorals a Suïssa, Canadà, França, Estats Units, Noruega o Regne Unit.
 
El director general de Centres Públics del Departament d'Ensenyament, Josep Gonzàlez Cambray, ha valorat la importància de les eleccions: “La participació de la comunitat eductiva en el repte de millorar l’educació del país és un dels eixos principals del Departament. Els consells escolars són els espais previstos per regular aquesta participació, des de les direccions dels centres, passant per famílies, alumnat, professorat i ajuntaments”.
 
Alhora, Cambray ha expressat la voluntat d’estendre la mesura en futures eleccions: “En aquesta línia, hem posat en marxa una experiència de pilotatge de votació electrònica a l’Instituït Cervelló i ja estem treballant per tal que en les eleccions de 2020 es pugui estendre aquest sistema amb caràcter general a tots els centres”. Aquest treball, ha afegit el director general, “té per objectiu intentar revertir els baixos índexs de participació històrica de les famílies en les eleccions als consells escolars dels centres”.
 
A través de les eleccions es renovaran els consells escolars dels centres pel que respecta a la meitat dels seus membres: representants del professorat, dels pares i mares o tutors de l’alumnat, de l’alumnat, del personal d’administració i del personal d’atenció educativa. Els nous representats que surtin elegits prendran possessió abans del 21 de desembre.
 
D’aquesta manera, el Departament vol promoure la participació dels diferents agents amb l’objectiu d’enfortir els projectes educatius i que la comunitat educativa, al mateix temps, senti com a propi el projecte i el centre. Per fomentar aquesta participació, Ensenyament ha repartit prop de 8.400 cartells informatius als centres, AMPES i altres membres de la comunitat educatives. A més, s’han promogut les votacions en una campanya a través de les xarxes socials i als diferents portals web del Departament.
 
A les darreres votacions de l’any 2016 la participació va ser la següent:
 
 
Eleccions als Consells Escolars 2016
Percentatges de participació per sectors
 
Docents
Pares i Mares
Alumnat
PAS*
PAE**
Escoles de primària
90,62
15,32
0
87
75,69
Centres d'educació especial
87,95
17,99
0
85,07
93,18
Instituts
84,82
2,76
67,41
81,17
81,72
Institut escola
87,72
11,9
85,49
88,73
0
Centres de règim especial
76,15
7,11
27,53
82,88
11,11
Llars d'infants públiques
91,84
33,07
0
80,64
0
Zona Escolar Rural
90,55
30,16
0
57,14
0
Centres privats  concertats
70,45
6,16
73,74
59,11
59,36
Global per sectors
83,23
9,88
60,89
73,69
70,48
*PAS: personal d’administració i serveis.
**PAE: personal d’atenció educativa
 
La Llei d’Educació de Catalunya determina el consell escolar com l'òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern del centre, i que fomenta la cohesió social i la millora de l’èxit educatiu de tots els alumnes. La principal tasca que du a terme és la de debatre i aprovar tots aquells temes importants per al funcionament i l'organització del centre: el projecte educatiu, la programació general o la memòria econòmica, entre d’altres. En el cas dels centres de titularitat concertada, el consell escolar debat, avalua i aprova els temes a proposta de la titularitat del centre.
 
El consell escolar d’un centre el composen persones de diferents àmbits de la comunitat educativa: director/a del centre, representants del professorat, de les famílies, de l’alumnat a partir de 1r d’ESO, de PAS i un representant de l’Ajuntament. També el cap d’estudis i el secretari del centre en cas de centres públics i 3 representants del titular del centre en el cas dels concertats.
 
 
 
24 de novembre de 2018