• Imprimeix

Formació professional

Formació professional

24  multimèdies

El cicle formatiu de grau mitjà de mecanització capacita per dur a terme les diferents operacions en els processos de mecanització, per controlar els productes obtinguts i el funcionament dels equips i per obtenir la producció en les condicions de qualitat i seguretat necessàries.