• Imprimeix

Ajuts individuals de desplaçament

D'acord amb el que s'especifica en l'article 8 del Decret 161/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el servei escolar de transport per tal de facilitar el desplaçament dels alumnes en l'educació obligatòria, quan no sigui possible l'establiment d'un servei escolar de transport, en la modalitat discrecional o regular de viatgers, es lliura a les famílies dels alumnes que s'han de desplaçar ajuts per tal d'assegurar-los el trasllat als centres on estan matriculats. 

Cada curs escolar els consells comarcals i el Consorci d'Educació de Barcelona en el cas de l'alumnat escolaritzat en centres de la ciutat de Barcelona, aproven les bases que han de regir la concessió dels ajuts tenint en compte la situació socioeconòmica de la família i la distància geogràfica.

  • Decret 161/1996, de 14 de maig,
    pel qual es regula el servei escolar de transport per tal de facilitar el desplaçament de l'alumnat en l'educació obligatòria (DOGC núm. 2208, de 20.5.1996)
Data d'actualització:  01.07.2011