• Imprimeix

Borsa de treball de personal docent

Cada curs escolar, el Departament d'Ensenyament confecciona una llista única a Catalunya dels candidats a cobrir interinament llocs de treball vacants en centres educatius públics del Departament.

Número d'ordre

El número d'ordre de la borsa de treball és el definitiu per al curs 2016-2017.