• Imprimeix

Borsa de treball de personal docent

Cada curs escolar, el Departament d'Ensenyament confecciona una llista única a Catalunya de les persones candidates a cobrir interinament llocs de treball vacants en centres educatius públics del Departament.

Número d'ordre

El número d'ordre de la borsa de treball és el definitiu per al curs 2016-2017.

Al llarg del curs 2016-2017 s'obriran nous terminis per modificar les dades que consten a la borsa: 

  • 14 de setembre de 2016
  • darrera setmana del mes d'octubre de 2016
  • darrera setmana del mes de gener de 2017
  • darrera setmana del mes de març de 2017 

Aquest mes de juliol de 2016 no es convoca concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent en centres públics no universitaris dependents del Departament d'Ensenyament.