• Imprimeix

Modificació de dades

El número d'ordre de la borsa és provisional; el termini per presentar reclamacions contra aquest número és del 16 al 29 de maig.

El càlcul del temps de servei de la borsa s'ha modificat. Aquest nou càlcul no afecta el número d'ordre.

Les persones interessades poden consultar les seves dades de la borsa del curs 2016-2017 (són les que es tenen en compte per als nomenaments del curs 2017-2018).

Del 16 al 29 de maig les persones interessades poden modificar les seves dades de la borsa del curs 2017-2018 (són les que es tenen en compte per als nomenaments del curs 2017-2018); les modificacions que es facin en aquest període tenen efecte a partir del 26 d'agost de 2017.

Les persones que durant el curs 2016-2017 no han prestat serveis i que no s'han incorporat a la borsa en la darrera convocatòria, del 16 i el 29 de maig, han de manifestar la seva conformitat per continuar formant-ne part el curs 2017-2018.

Les persones que durant el curs 2016-2017 podien manifestar la seva conformitat de continuar formant part de la borsa si no ho fan abans del 30 de maig de 2017 deixen de formar-ne part a partir del curs 2017-2018.

Les persones de la borsa que encara no han presentat el certificat negatiu del Registre de Delinqüents Sexuals poden autoritzar al Departament d'Ensenyament, del 16 al 29 de maig, a comprovar que no han estat condemnades per sentència ferma per delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual ni per delictes de tràfic d'éssers humans; les persones que no ho autoritzin han de presentar el certificat esmentat abans del 30 de juny de 2017.

Data d'actualització:  17.05.2017