• Imprimeix

Calendari

  • Borsa provisional: 16 de maig de 2017
  • Període per presentar reclamacions: del 16 al 29 de maig de 2017
  • Modificació de les dades de la borsa: del 16 al 29 de maig de 2017
  • Període per autoritzar l'Administració per comprovar la veracitat de la declaració de no haver estat condemnat per sentència ferma per delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual: del 16 al 29 de maig de 2017
  • Confirmació de la continuïtat a la borsa (els interins de la borsa del curs 2017-2018 que tenen un número d'ordre superior o igual a 35.000 no tenen temps de servei): del 16 al 29 de maig de 2017
  • Borsa definitiva: 10 de juliol de 2017
  • Nomenaments telemàtics d'estiu: finals d'agost de 2017
  • Modificació de les dades de la borsa: 14 de setembre de 2017 i la darrera setmana dels mesos d'octubre (2017), gener i març (2018).
Data d'actualització:  10.07.2017