• Imprimeix

Sol·licitud de baixa temporal

Les persones que durant el curs 2017-2018 no vulguin ser nomenades ho han de sol·licitar a l'àrea territorial demanada com a preferent.

Aquesta sol·licitud es pot fer en els casos següents:

  1. Realització d'estudis presencials per obtenir una nova especialitat docent o d'estudis relacionats amb el lloc de treball, incompatibles amb un nomenament.
  2. Col·laboració amb una ONG (o altres programes d'actuació) en un país estranger.
  3. Nomenament per ocupar un càrrec polític electe, retribuït i de dedicació exclusiva en una entitat o corporació local, com a diputat o diputada, senador o senadora de les Corts Generals, membre del Parlament de Catalunya o personal eventual de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i de l'Administració de l'Estat.
  4. Canvi de residència del cònjuge per motius laborals.
  5. Tenir cura de persones amb discapacitat que no exerceixen cap activitat retribuïda.
  6. Altres causes greus degudament justificades.
Data d'actualització:  14.09.2017