• Imprimeix

Cossos i especialitats convocats

Especialitats docents dels cos de mestres, cos de professors d’ensenyaments secundaris, cos de professors tècnics de formació professional, cos de professors d'arts plàstiques i disseny, cos de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny i el cos de professors d'escoles oficials d'idiomes en els serveis territorials del Departament d'Ensenyament i al Consorci d’Educació de Barcelona on manquen candidats:

Audició i llenguatge (ALL)

Baix Llobregat
Barcelona Comarques
Catalunya Central
Girona
Lleida
Maresme-Vallès Oriental
Tarragona
Terres de l'Ebre
Vallès Occidental
Consorci d'Educació de Barcelona

Educació física (PEF)

Consorci d'Educació de Barcelona

 Llengua estrangera: anglès (PAN)

Vallès Occidental
Consorci d'Educació de Barcelona

Llengua estrangera: francès (PFR)

Girona
Tarragona

Música (PMU)

Baix Llobregat
Barcelona Comarques
Catalunya Central
Girona
Lleida
Maresme-Vallès Oriental
Tarragona
Terres de l'Ebre
Vallès Occidental
Consorci d'Educació de Barcelona

Pedagogia terapèutica (EES)

Consorci d'Educació de Barcelona

Alemany (AL)

Baix Llobregat
Barcelona Comarques
Catalunya Central
Girona
Lleida
Maresme-Vallès Oriental
Tarragona
Terres de l'Ebre
Vallès Occidental
Consorci d'Educació de Barcelona

Anglès (AN)

Baix Llobregat
Barcelona Comarques
Catalunya Central
Girona
Lleida
Maresme-Vallès Oriental
Tarragona
Terres de l'Ebre
Vallès Occidental
Consorci d'Educació de Barcelona

Aranès (AR)

Lleida

Biologia i geologia (CN)

Lleida
Maresme-Vallès Oriental
Terres de l'Ebre

Cultura clàssica (CLA)

Catalunya Central
Girona
Lleida
Maresme-Vallès Oriental
Tarragona
Terres de l'Ebre
Vallès Occidental
Consorci d'Educació de Barcelona

Dibuix (DI)

Lleida
Catalunya Central
Terres de l'Ebre
Vallès Occidental

Economia (ECO)

Baix Llobregat
Barcelona Comarques
Catalunya Central
Girona
Lleida
Maresme-Vallès Oriental
Terres de l'Ebre
Vallès Occidental
Consorci d'Educació de Barcelona

Física i química (FQ)

Baix Llobregat
Barcelona Comarques
Catalunya Central
Girona
Lleida
Maresme-Vallès Oriental
Tarragona
Terres de l'Ebre
Vallès Occidental
Consorci d'Educació de Barcelona

Francès (FR)

Baix Llobregat
Barcelona Comarques
Catalunya Central
Girona
Lleida
Maresme-Vallès Oriental
Tarragona
Terres de l'Ebre
Vallès Occidental
Consorci d'Educació de Barcelona

Italià (IT)

Consorci d'Educació de Barcelona

 Llengua castellana i literatura (LE)

Baix Llobregat
Barcelona Comarques
Catalunya Central
Girona
Lleida
Maresme-Vallès Oriental
Terres de l'Ebre
Vallès Occidental

Llengua catalana i literatura (LC)

Baix Llobregat
Barcelona Comarques
Catalunya Central
Girona
Lleida
Maresme-Vallès Oriental
Tarragona
Terres de l'Ebre
Vallès Occidental
Consorci d'Educació de Barcelona

Matemàtiques (MA)

Baix Llobregat
Barcelona Comarques
Catalunya Central
Girona
Lleida
Maresme-Vallès Oriental
Tarragona
Terres de l'Ebre
Vallès Occidental
Consorci d'Educació de Barcelona

Música (MU)

Baix Llobregat
Barcelona Comarques
Catalunya Central
Girona
Lleida
Maresme-Vallès Oriental
Tarragona
Terres de l'Ebre
Vallès Occidental
Consorci d'Educació de Barcelona

Orientació educativa (PSI)

Lleida
Terres de l'Ebre

Tecnologia (TEC)

Catalunya Central
Vallès Occidental
Consorci d'Educació de Barcelona


Administració d'empreses (501)

Baix Llobregat
Barcelona Comarques
Catalunya Central
Girona
Lleida
Maresme-Vallès Oriental
Tarragona
Vallès Occidental
Consorci d'Educació de Barcelona

Anàlisi i química industrial (502)

Baix Llobregat
Barcelona Comarques
Catalunya Central
Girona
Lleida
Maresme-Vallès Oriental
Tarragona
Vallès Occidental
Consorci d'Educació de Barcelona

Assessoria i processos d'imatge personal (503)

Baix Llobregat
Barcelona Comarques
Catalunya Central
Girona
Lleida
Maresme-Vallès Oriental
Tarragona
Terres de l'Ebre
Vallès Occidental
Consorci d'Educació de Barcelona

Construccions civils i edificacions (504)

Baix Llobregat
Barcelona Comarques
Catalunya Central
Girona
Lleida
Tarragona
Vallès Occidental
Terres de l'Ebre
Consorci d'Educació de Barcelona

Formació i orientació laboral (505)

Baix Llobregat
Catalunya Central
Girona
Lleida
Maresme-Vallès Oriental
Tarragona
Terres de l'Ebre
Vallès Occidental

Hoteleria i turisme (506)

Baix Llobregat
Barcelona Comarques
Girona
Lleida
Maresme-Vallès Oriental
Tarragona
Terres de l'Ebre 
Vallès Occidental
Consorci d'Educació de Barcelona

Informàtica (507)

Baix Llobregat
Barcelona Comarques
Catalunya Central
Girona
Lleida
Maresme-Vallès Oriental
Tarragona
Terres de l'Ebre
Vallès Occidental
Consorci d'Educació de Barcelona

 Intervenció sociocomunitària (508)

Baix Llobregat
Catalunya Central
Girona
Lleida
Maresme-Vallès Oriental
Tarragona
Terres de l'Ebre
Vallès Occidental

Navegació i instal·lacions marines (509)

Terres de l'Ebre

Organització i gestió comercial (510)

Baix Llobregat
Barcelona Comarques
Catalunya Central
Girona
Lleida
Maresme-Vallès Oriental
Tarragona
Terres de l'Ebre
Vallès Occidental
Consorci d'Educació de Barcelona

Organització i processos de manteniment de vehicles (511)

Baix Llobregat
Barcelona Comarques
Catalunya Central
Girona
Lleida
Maresme-Vallès Oriental
Tarragona
Terres de l'Ebre
Vallès Occidental
Consorci d'Educació de Barcelona

Organització i projectes de fabricació mecànica (512)

Baix Llobregat
Barcelona Comarques
Catalunya Central
Girona
Lleida
Maresme-Vallès Oriental
Tarragona
Terres de l'Ebre
Vallès Occidental
Consorci d'Educació de Barcelona

Organització i projectes de sistemes energètics (513)

Baix Llobregat
Barcelona Comarques
Catalunya Central
Girona
Lleida
Tarragona
Terres de l'Ebre
Vallès Occidental
Consorci d'Educació de Barcelona

Processos de cultiu aqüícola (514)

Terres de l'Ebre

Processos de producció agrària (515)

Baix Llobregat
Girona
Lleida
Maresme-Vallès Oriental
Tarragona
Vallès Occidental

Processos industria alimentaria (516)

Baix Llobregat
Barcelona Comarques
Catalunya Central
Girona
Lleida
Maresme-Vallès Oriental
Tarragona
Terres de l'Ebre
Vallès Occidental
Consorci d'Educació de Barcelona

Processos diagnòstic clínic i productes ortoprotètics (517)

Baix Llobregat
Barcelona Comarques
Catalunya Central
Girona
Lleida
Maresme-Vallès Oriental
Tarragona
Terres de l'Ebre
Vallès Occidental
Consorci d'Educació de Barcelona

Processos sanitaris (518)

Baix Llobregat
Barcelona Comarques
Catalunya Central
Girona
Lleida
Maresme-Vallès Oriental
Tarragona
Terres de l'Ebre
Vallès Occidental
Consorci d'Educació de Barcelona

Processos i mitjans de comunicació (519)

Barcelona Comarques
Lleida
Tarragona
Vallès Occidental
Consorci d'Educació de Barcelona

Processos i productes de tèxtil, confecció i pell (520)

Catalunya Central
Girona
Lleida
Maresme-Vallès Oriental
Vallès Occidental

Processos i productes d'arts gràfiques (522)

Baix Llobregat
Catalunya Central
Girona
Lleida
Tarragona
Terres de l'Ebre
Vallès Occidental
Consorci d'Educació de Barcelona

Processos i productes de fusta i mobles (523)

Baix Llobregat
Catalunya Central
Girona
Lleida
Maresme-Vallès Oriental
Tarragona
Vallès Occidental
Consorci d'Educació de Barcelona

 Sistemes electrònics (524)

Baix Llobregat
Barcelona Comarques
Catalunya Central
Girona
Lleida
Maresme-Vallès Oriental
Tarragona
Terres de l'Ebre
Vallès Occidental
Consorci d'Educació de Barcelona

Sistemes electrotècnics i automàtics (525)

Baix Llobregat
Barcelona Comarques
Catalunya Central
Girona
Lleida
Maresme-Vallès Oriental
Tarragona
Terres de l'Ebre
Vallès Occidental
Consorci d'Educació de Barcelona

 

Cuina i pastisseria (601)

Baix Llobregat
Barcelona Comarques
Catalunya Central
Girona
Lleida
Maresme-Vallès Oriental
Tarragona
Terres de l'Ebre
Vallès Occidental
Consorci d'Educació de Barcelona

Equips electrònics (602)

Baix Llobregat
Barcelona Comarques
Catalunya Central
Girona
Lleida
Maresme-Vallès Oriental
Tarragona
Terres de l'Ebre
Vallès Occidental
Consorci d'Educació de Barcelona

Estètica (603)

Baix Llobregat
Barcelona Comarques
Catalunya Central
Girona
Lleida
Maresme-Vallès Oriental
Tarragona
Terres de l'Ebre
Vallès Occidental
Consorci d'Educació de Barcelona

Fabricació i instal·lació fusteria i mobles (604)

Baix Llobregat
Catalunya Central
Girona
Lleida
Maresme-Vallès Oriental
Tarragona
Vallès Occidental
Consorci d'Educació de Barcelona

Instal·lació i manteniment d'equips tèrmics i fluids (605)

Baix Llobregat
Barcelona Comarques
Catalunya Central
Girona
Lleida
Tarragona
Terres de l'Ebre
Vallès Occidental
Consorci d'Educació de Barcelona

Instal·lacions electrotècniques (606)

Baix Llobregat
Barcelona Comarques
Catalunya Central
Girona
Lleida
Maresme-Vallès Oriental
Tarragona
Terres de l'Ebre
Vallès Occidental
Consorci d'Educació de Barcelona

Instal·lació i equips criança i cultiu (607)

Terres de l'Ebre

 Laboratori (608)

Baix Llobregat
Barcelona Comarques
Catalunya Central
Girona
Maresme-Vallès Oriental
Tarragona
Vallès Occidental
Consorci d'Educació de Barcelona

Manteniment de vehicles (609)

Baix Llobregat
Barcelona Comarques
Catalunya Central
Girona
Lleida
Maresme-Vallès Oriental
Tarragona
Terres de l'Ebre
Vallès Occidental
Consorci d'Educació de Barcelona

Màquines, serveis i producció (610)

Terres de l'Ebre

Mecanització i manteniment de màquines (611)

Baix Llobregat
Barcelona Comarques
Catalunya Central
Girona
Lleida
Maresme-Vallès Oriental
Tarragona
Terres de l'Ebre
Vallès Occidental
Consorci d'Educació de Barcelona

Oficina de projectes de construcció (612)

Barcelona Comarques
Catalunya Central
Girona
Lleida
Tarragona
Terres de l'Ebre
Vallès Occidental
Consorci d'Educació de Barcelona

Oficina de projectes de fabricació mecànica (613)

Baix Llobregat
Maresme-Vallès Oriental
Tarragona
Terres de l'Ebre
Vallès Occidental

Operacions i equips d'elaboració de productes alimentaris (614)

Baix Llobregat
Catalunya Central
Girona
Lleida
Tarragona
Vallès Occidental
Consorci d'Educació de Barcelona

Operacions de processos (615)

Baix Llobregat
Barcelona Comarques
Catalunya Central
Girona
Lleida
Maresme-Vallès Oriental
Tarragona
Vallés Occidental
Consorci d'Educació de Barcelona 

Operacions i equips de producció agrària (616)

Baix Llobregat
Girona
Lleida
Maresme-Vallès Oriental
Tarragona
Vallès Occidental

Patronatge i confecció (617)

Girona
Lleida
Maresme-Vallès Oriental
Vallès Occidental

Perruqueria (618)

Baix Llobregat
Barcelona Comarques
Catalunya Central
Girona
Lleida
Maresme-Vallès Oriental
Tarragona
Terres de l'Ebre
Vallès Occidental
Consorci d'Educació de Barcelona

Procediments de diagnòstic clínic i productes ortoprotètics (619)

Baix Llobregat
Barcelona Comarques
Catalunya Central
Girona
Lleida
Maresme-Vallès Oriental
Tarragona
Terres de l'Ebre
Vallès Occidental
Consorci d'Educació de Barcelona

Procediments sanitaris i assistencials (620)

Baix Llobregat
Barcelona Comarques
Catalunya Central
Girona
Lleida
Maresme-Vallès Oriental
Tarragona
Terres de l'Ebre
Vallès Occidental
Consorci d'Educació de Barcelona

Processos comercials (621)

Baix Llobregat
Barcelona Comarques
Catalunya Central
Girona
Lleida
Maresme-Vallès Oriental
Tarragona
Terres de l'Ebre
Vallès Occidental
Consorci d'Educació de Barcelona

Processos de gestió administrativa (622)

Baix Llobregat
Barcelona Comarques
Catalunya Central
Girona
Lleida
Maresme-Vallès Oriental
Tarragona
Terres de l'Ebre
Vallès Occidental
Consorci d'Educació de Barcelona

Producció en arts gràfiques (623)

Baix Llobregat
Girona
Lleida
Tarragona
Terres de l'Ebre
Vallès Occidental
Consorci d'Educació de Barcelona

Producció tèxtil i tractament fisicoquímic (624)

Catalunya Central

Serveis a la comunitat (625)

Baix Llobregat
Barcelona Comarques
Catalunya Central
Girona
Lleida
Maresme-Vallès Oriental
Tarragona
Terres de l'Ebre
Vallés Occidental

Serveis de restauració (626)

Baix Llobregat
Barcelona Comarques
Catalunya Central
Girona
Lleida
Maresme-Vallès Oriental
Tarragona
Terres de l'Ebre
Vallès Occidental
Consorci d'Educació de Barcelona

Sistemes i aplicacions informàtiques (627)

Baix Llobregat
Barcelona Comarques
Catalunya Central
Girona
Lleida
Maresme-Vallès Oriental
Tarragona
Terres de l'Ebre
Vallès Occidental
Consorci d'Educació de Barcelona

Soldadures (628)

Baix Llobregat
Tarragona
Vallès Occidental
Consorci d'Educació de Barcelona

Tècniques i procediments d'imatge i so (629)

Vallès Occidental
Lleida
Tarragona
Consorci d'Educació de Barcelona

Conservació i restauració de materials arqueològics (702)

Consorci d’Educació de Barcelona

Conservació i restauració d’obres escultòriques (703)

Consorci d’Educació de Barcelona

Conservació i restauració d’obra pictòrica (704)

Consorci d’Educació de Barcelona

Conservació i restauració de document gràfic (706)

Consorci d’Educació de Barcelona

Dibuix artístic i color (707)

Lleida

Dibuix tècnic (708)

Girona
Lleida

Disseny d’interiors (709)

Lleida
Consorci d’Educació de Barcelona

Disseny de moda (710)

Consorci d’Educació de Barcelona

Disseny de producte (711)

Consorci d’Educació de Barcelona

Disseny gràfic (712)

Lleida
Consorci d’Educació de Barcelona

Edició d’art (714)

Consorci d’Educació de Barcelona

Fotografia (715)

Consorci d’Educació de Barcelona

Joieria i orfebreria (717)

Consorci d’Educació de Barcelona

Materials i tecnologia: disseny (720)

Girona
Consorci d’Educació de Barcelona

Mitjans audiovisuals (721)

Girona
Lleida
Consorci d’Educació de Barcelona

 Mitjans informàtics (722)

Girona
Consorci d’Educació de Barcelona

Organització industrial i legislació (723)

Consorci d’Educació de Barcelona

Volum (725)

Lleida

Enquadernació artística (806)

Consorci d’Educació de Barcelona

Esmalts (807)

Consorci d’Educació de Barcelona

Fotografia i processos de reproducció (808)

Consorci d’Educació de Barcelona

Modelisme i maquetisme (809)

Consorci d’Educació de Barcelona

Motlles i reproduccions (810)

Girona
Consorci d'Educació de Barcelona

Talla de pedra i fusta (812)

Consorci d'Educació de Barcelona 

Tècniques ceràmiques (813)

Consorci d'Educació de Barcelona

Tècniques de gravat i estampació (814)

Consorci d'Educació de Barcelona

Tècniques de joieria i bijuteria (815)

Consorci d'Educació de Barcelona

Tècniques de patronatge i confecció (817)

Consorci d'Educació de Barcelona

Tècniques del metall (818)

Consorci d’Educació de Barcelona

 Tècniques tèxtils (820)

Consorci d’Educació de Barcelona

Alemany (133)

Baix Llobregat
Barcelona Comarques
Catalunya Central
Girona
Lleida
Maresme-Vallès Oriental
Tarragona
Terres de l'Ebre
Vallès Occidental
Consorci d'Educació de Barcelona

Anglès (193)

Baix Llobregat
Barcelona Comarques
Catalunya Central
Girona
Lleida
Maresme-Vallès Oriental
Tarragona
Terres de l'Ebre
Vallès Occidental
Consorci d'Educació de Barcelona

Àrab (134)

Girona
Lleida
Tarragona
Vallès Occidental
Consorci d'Educació de Barcelona

Català (195)

Girona
Lleida
Tarragona
Vallès Occidental
Consorci d'Educació de Barcelona

Espanyol (190)

Girona
Lleida
Tarragona
Consorci d'Educació de Barcelona

Èuscar (198)

Consorci d'Educació de Barcelona

Francès (192)

Baix Llobregat
Barcelona Comarques
Catalunya Central
Girona
Lleida
Maresme-Vallès Oriental
Tarragona
Terres de l'Ebre
Vallès Occidental
Consorci d'Educació de Barcelona

Italià (135)

Baix Llobregat
Barcelona Comarques
Girona
Lleida
Vallès Occidental
Consorci d'Educació de Barcelona

Japonès (136)

Consorci d'Educació de Barcelona

Portuguès (137)

Consorci d'Educació de Barcelona

Rus (138)

Girona
Lleida
Maresme-Vallès Oriental
Tarragona
Terres de l'Ebre
Consorci d'Educació de Barcelona

Xinès (139)

Consorci d'Educació de Barcelona

Data d'actualització:  25.10.2017