• Imprimeix

Mèrits específics per cada categoria professional

Formació específica

 • Postgrau en fisioteràpia pediàtrica: 20 punts
 • Postgrau d'educació especial: 10 punts
 • Diplomat/ada en infermeria o equivalent: 10 punts
 • Diplomat/ada en logopèdia o equivalent: 10 punts
 • Diplomat/ada en teràpia ocupacional o equivalent: 10 punts
 • Certificat de nivell superior de català (D) o equivalent: 5 punts

Experiència professional / Tasques similars

 • Tècnic/a especialista en educació infantil
 • Educador/a d'educació especial en centres públics

Formació específica

 • Mestre/a d'educació infantil o equivalent (1): 30 punts
 • Mestre/a (altres especialitats) o equivalent: 20 punts
 • Llicenciat/ada en pedagogia o equivalent (2): 10 punts
 • Llicenciat/ada en psicologia o equivalent (2): 10 punts
 • Llicenciat/ada en psicopedagogia o equivalent (2): 10 punts

(1) si no s'ha emprat com a requisit de participació
(2) si no s'ha emprat per obtenir la qualificació adequada per impartir el primer cicle de l'educació infantil

 • Certificat de nivell superior de català (D) o equivalent: 5 punts

Experiència professional / Tasques similars

 • Educador/a de llar d'infants
 • Educador/a d'educació especial en centres públics 

Formació específica

 • Mestre/a d'educació infantil o equivalent: 20 punts
 • Mestre/a (altres especialitats) o equivalent: 10 punts
 • Llicenciat/ada en pedagogia o equivalent: 10 punts
 • Llicenciat/ada en psicologia o equivalent: 10 punts
 • Llicenciat/ada en psicopedagogia o equivalent: 10 punts
 • Certificat de nivell superior de català (D) o equivalent: 5 punt

Experiència professional / Tasques similars

 • Educador/a de llar d'infants
 • Tècnic/a  especialista en educació Infantil
 • Integrador/a social
 • Auxiliar d'educació especial 

Formació específica

 • Diplomat/ada en educació social o equivalent (1) 30 punts
 • Mestre/a en educació especial o equivalent (1) 30 punts
 • Tècnic/a superior en educació infantil o equivalent 20 punts
 • Mestre/a (altres especialitats) o equivalent 20 punts
 • Diplomat/ada en teràpia ocupacional o equivalent 20 punts
 • Diplomat/ada en treball social o equivalent 20 punts
 • Postgrau en educació especial 20 punts
 • Tècnic/a en atenció sociosanitària o equivalent 10 punts
 • Llicenciat/ada en pedagogia o equivalent 10 punts
 • Llicenciat/ada en psicologia o equivalent 10 punts
 • Llicenciat/ada en psicopedagogia o equivalent 10 punts

 

(1) si no s’ha emprat com a requisit de participació

 • Certificat de nivell superior de català (D) o equivalent 5 punts

Experiència professional / Tasques similars

 • Educador/a de llar d'infants
 • Educador/a d'educació especial en centres públics
 • Tècnic/a  especialista en educació infantil
 • Auxiliar d'educació especial

Formació específica 

 • Diplomat/ada en educació social o equivalent (1): 30 punts
 • Diplomat/ada en teràpia ocupacional o equivalent: 20 punts
 • Diplomat/tada en treball social o equivalent: 20 punts
 • Tècnic/a superior en educació infantil o equivalent: 10 punts
 • Mestre/a o equivalent: 10 punts
 • Llicenciat/ada en pedagogia o equivalent: 10 punts
 • Llicenciat/ada en psicologia o equivalent: 10 punts
 • Llicenciat/ada en psicopedagogia o equivalent: 10 punts

(1)  si no s'ha emprat com a requisit de participació

 • Certificat de nivell superior de català (D) o equivalent: 5 punts

Experiència professional / Tasques similars

 • Educador/a d'educació especial en centres públics
 • Tècnic/a  especialista en educació infantil
 • Integrador/a social

Formació específica

 • Tècnic/a en cures auxiliars d'infermeria o equivalent: 20 punts
 • Tècnic/a en atenció sociosanitària o equivalent: 20 punts
 • Tècnic/a superior en educació infantil o equivalent: 20 punts
 • Tècnic/a superior en integració social o equivalent: 20 punts
 • Certificat de nivell de suficiència de català (C) o equivalent: 3 punts
 • Certificat de nivell superior de català (D) o equivalent: 5 punts

Experiència professional / Tasques similars

 • Ajudant/a de cuina-netejador/a  

Formació específica

 • Tècnic/a en cuina o equivalent: 30 punts
 • Tècnic/a en pastisseria i forneria o equivalent: 20 punts
 • Tècnic/a en serveis de restaurant i bar o equivalent: 20 punts
 • Tècnic/a superior en restauració o equivalent: 10 punts
 • Tècnic/a superior en dietètica i nutrició o equivalent: 10 punts
 • Certificat de nivell intermedi de català (B) o equivalent: 2 punts
 • Certificat de nivell de suficiència de català (C) o equivalent: 3 punts
 • Certificat de nivell superior de català (D) o equivalent: 5 punts

Formació específica

 • De les famílies professionals d'edificació i obra civil, electricitat i electrònica, fabricació mecànica, fusta i moble, manteniment i serveis a la producció:
  • tècnic/a o equivalent: 20 punts
  • tècnic/a superior o equivalent: 10 punts
 • Certificat de nivell intermedi de català (B) o equivalent: 2 punts
 • Certificat de nivell de suficiència de català (C) o equivalent: 3 punts
 • Certificat de nivell superior de català (D) o equivalent: 5 punts

Experiència professional / Tasques similars 

 • Oficial/a de primera, cuiner/a
 • Netejador/a 

Formació específica

 • Tècnic/a en cuina o equivalent: 30 punts
 • Tècnic/a en pastisseria i forneria o equivalent: 20 punts
 • Tècnic/a en serveis de restaurant i bar o equivalent: 20 punts
 • Tècnic/a superior en restauració o equivalent: 10 punts
 • Certificat de nivell intermedi de català (B) o equivalent: 2 punts
 • Certificat de nivell de suficiència de català (C) o equivalent: 3 punts
 • Certificat de nivell superior de català (D) o equivalent: 5 punts

Experiència professional / Tasques similars

 • Ajudant/a de cuina-netejador/a

Formació específica

 • Tècnic/a de qualsevol família professional o equivalent: 20 punts
 • Tècnic/a superior de qualsevol família professional o equivalent: 10 punts
 • Certificat de nivell elemental de català (A elemental)  o equivalent: 1 punt
 • Certificat de nivell intermedi de català (B) o equivalent: 2 punts
 • Certificat de nivell de suficiència de català (C) o equivalent: 3 punts
 • Certificat de nivell superior de català (D) o equivalent: 5 punts
Data d'actualització:  02.05.2017