• Imprimeix

Procés d'adjudicació

Les adjudicacions dels llocs de treballs vacants i substitucions es duran a terme mitjançant un procés telemàtic que s'executarà diàriament (de dilluns a divendres) i d'acord amb l'ordre establert a la borsa.

Malgrat que es pugui establir un sistema d'avisos per via de correu electrònic o SMS, l'únic mitjà vàlid per a la notificació d'adjudicacions serà la web de l'aspirant, la qual haurà de ser consultada per les persones candidates.

La persona proposada per a l'adjudicació disposarà d'un termini de 24 hores per a confirmar-la o rebutjar-la mitjançant la web de l'aspirant, on podrà consultar les dades del lloc a proveir: la categoria profesional, el nom i el municipi del centre de treball, la durada de la substitució/vacant i el tipus de jornada laboral.

El fet que el candidat proposat no accepti la proposta d'adjudicació, comportarà el rebuig a una oferta de treball, llevat que ho acrediti.

Data d'actualització:  17.08.2017