• Imprimeix

Procés d'adjudicació

Les adjudicacions dels llocs de treballs vacants i substitucions es duen a terme mitjançant un procés telemàtic nou, que s'executa diàriament (de dilluns a divendres), per un sistema de preadjudicació múltiple.

La comunicació de la preadjudicació pot incloure una o diverses propostes de contractació i especifica, per a cada lloc de treball, la categoria professional, el nom i el municipi del centre de treball, la durada de la substitució o vacant i el tipus de jornada laboral.

El candidat disposa d'un termini de 24 hores per confirmar o rebutjar la comunicació de la preadjudicació, mitjançant el web de l'aspirant.

El funcionament de l'adjudicació de places es detalla en el document Preadjudicació múltiple.

Data d'actualització:  18.01.2018