• Imprimeix

Què és la borsa

La borsa de treball de personal d'administració i serveis té com objecte disposar de persones candidates per a cobrir, en règim de contractació laboral temporal, els llocs de treball vacants i substitucions necessaris per a la prestació dels serveis del Departament d'Ensenyament mentre no es produeixi la seva cobertura pels procediments de provisió i selecció definitius establerts.

La borsa s'obre normalment abans de l'inici del curs escolar (convocatòria ordinària) o quan es necessiten determinades categories professionals (convocatòria extraordinària).

Per al curs vinent es manté vigent la borsa actual sense que s'obri una nova convocatòria ordinària.

Convocatòries ordinàries

Amb caràcter general, abans de l'inici del curs escolar, es podrà obrir termini per a la presentació de sol·licituds per a formar part de la borsa de treball per a les categories i especialitats, àmbits geogràfics i blocs que es consideri necessari.

Convocatòries extraordinàries (borsa oberta)

Si existeixen necessitats de contractació durant el curs escolar que no puguin ser ateses amb els candidats de la borsa de treball constituïda, s'obrirà un termini de presentació de sol·licituds, tant per admetre noves incorporacions com per ampliar els àmbits territorials i les categories professionals per als participants actuals de la borsa.

Data d'actualització:  26.04.2013