• Imprimeix

Proves d'accés

Ensenyaments esportius d'Era Val d'Aran (prova general)

Proves organitzades pel Centre Públic de Tècnics Esportius d'Era Val d'Aran

Ensenyaments esportius (prova específica)

Inscripció de diversos esports: del 30 de novembre al 13 de desembre

Ensenyaments esportius d'Era Val d'Aran (prova específica)

Proves organitzades pel Centre Públic de Tècnics Esportius d'Era Val d'Aran

Ensenyaments artístics superiors

Qualificacions definitives (prova per als aspirants sense el requisit acadèmic)

Animació en Circ (prova específica)

Inscripció: del 16 d'abril al 5 de juny

Arts del Circ (prova específica)

Inscripció: del 28 de maig al 5 de juny

Tècniques d'Actuació Teatral (prova específica)

Inscripció: del 16 d'abril al 5 de juny