• Imprimeix

Proves d'accés

Arts plàstiques i disseny. Grau mitjà

Inscripció: del 3 al 7 de setembre de 2018 (convocatòria de setembre - part específica)

Arts plàstiques i disseny. Grau superior

Inscripció: del 3 al 7 de setembre de 2018 (convocatòria de setembre - part específica)

Ensenyaments esportius d'Era Val d'Aran (prova general)

Proves organitzades pel Centre Públic de Tècnics Esportius d'Era Val d'Aran

Ensenyaments esportius (prova específica)

Inscripció de diversos esports: del 3 al 12 de setembre de 2018

Ensenyaments esportius d'Era Val d'Aran (prova específica)

Proves organitzades pel Centre Públic de Tècnics Esportius d'Era Val d'Aran

Ensenyaments artístics superiors

Qualificacions definitives (prova per als aspirants sense el requisit acadèmic)

Animació en Circ (prova específica)

Inscripció: del 16 d'abril al 5 de juny

Arts del Circ (prova específica)

Inscripció: del 28 de maig al 5 de juny

Tècniques d'Actuació Teatral (prova específica)

Inscripció: del 16 d'abril al 5 de juny