• Imprimeix

Proves d'accés

Ensenyaments esportius d'Era Val d'Aran (prova general)

Organitza el Centre Públic de Tècnics Esportius d'Era Val d'Aran

Ensenyaments esportius (prova específica)

Qualificacions de diversos esports

Ensenyaments esportius d'Era Val d'Aran (prova específica)

Organitza el Centre Públic de Tècnics Esportius d'Era Val d'Aran

Ensenyaments professionals de música i dansa

Prova de primer (convocatòria extraordinària): 2 de setembre de 2016

Animació en circ (prova específica)

Inscripció (convocatòria de setembre): de l'1 al 7

Tècniques d'actuació teatral (prova específica)

Inscripció (convocatòria de setembre): de l'1 al 7