• Imprimeix

Proves d'accés

Arts plàstiques i disseny. Grau mitjà

Qualificacions definitives (part específica)

Ensenyaments esportius (prova específica)

Inscripció a diversos esports: de l'1 al 15 de desembre de 2017

Ensenyaments esportius d'Era Val d'Aran (prova específica)

Proves organitzades pel Centre Públic de Tècnics Esportius d'Era Val d'Aran