• Imprimeix

Proves d'accés

Formació professional. Grau mitjà

Qualificacions definitives

Formació professional. Grau superior

Qualificacions definitives

Arts plàstiques i disseny. Grau mitjà

Qualificacions provisionals (convocatòria extraordinària)

Arts plàstiques i disseny. Grau superior

Qualificacions provisionals (convocatòria extraordinària)

Ensenyaments esportius d'Era Val d'Aran (prova general)

Inscripció: del 19 al 26 d'abril de 2017 (Organitza el Centre Públic de Tècnics Esportius d'Era Val d'Aran)

Ensenyaments esportius (prova específica)

Qualificacions provisionals i definitives de diversos esports

Ensenyaments esportius d'Era Val d'Aran (prova específica)

Organitza el Centre Públic de Tècnics Esportius d'Era Val d'Aran

Ensenyaments professionals de música i dansa

Inscripció: del 23 de març al 6 d'abril de 2017

Ensenyaments artístics superiors

Qualificacions definitives (aspirants sense requisits)

Animació en circ (prova específica)

Inscripció: del 15 de maig al 5 de juny de 2017

Tècniques d'actuació teatral (prova específica)

Inscripció: del 15 de maig al 5 de juny de 2017