• Imprimeix

Animació en Circ (prova específica)

El Departament d'Ensenyament convoca la prova específica d'accés al cicle de grau mitjà d'Animació en Circ (títol de la Generalitat de Catalunya, sense efectes acadèmics) per al curs 2018-2019. L'objectiu de la prova és comprovar les aptituds dels aspirants per accedir a aquests ensenyaments i cursar-los amb aprofitament.

Es poden presentar a la prova específica les persones que tenen el títol de graduat en educació secundària obligatòria (o una titulació equivalent a efectes acadèmics).

Les proves es duen a terme en el Centre de les Arts del Circ Rogelio Rivel.