• Imprimeix

Normativa

  • Resolució de nomenament

    de la comissió avaluadora de la prova específica d'accés al cicle formatiu de grau mitjà del títol de la Generalitat de tècnic o tècnica d'animació en circ per al curs 2018-2019 en el Centre de les arts del circ Rogelio Rivel de Barcelona.

  • Resolució ENS/284/2018, de 15 de febrer,

    per la qual es convoca la prova específica d'accés al cicle formatiu de grau mitjà del títol de la Generalitat de tècnic o tècnica d'animació en circ, corresponent al curs 2018-2019 (DOGC núm. 7567, de 27.02.2018)

  • Decret 84/2015, de 2 de juny,

    pel qual es crea el títol de la Generalitat de tècnic o tècnica d'animació en circ, i se n'estableix el currículum. (DOGC núm. 6886, de 5.6.2015)

Data d'actualització:  02.05.2018