• Imprimeix

Normativa

  • Resolució ENS/249/2017, de 9 de febrer,

    per la qual es convoca la prova específica d'accés al cicle formatiu de grau mitjà del títol de la Generalitat de tècnic o tècnica d'animació en circ, corresponent al curs 2017-2018 (DOGC núm. 7313, de 21.02.2017)

  • Decret 84/2015, de 2 de juny,

    pel qual es crea el títol de la Generalitat de tècnic o tècnica d'animació en circ, i se n'estableix el currículum. (DOGC núm. 6886, de 5.6.2015)

Data d'actualització:  12.05.2017