• Imprimeix

Normativa

 • Resolució

  de nomenament de les comissions avaluadores de les proves específiques d'accés als ensenyaments professionals de música per al curs 2018-2019. (Proves de setembre- Liceu)

 • Resolució

  de nomenament de les comissions avaluadores de les proves específiques d'accés als ensenyaments professionals de música per al curs 2018-2019. (Proves de setembre)

 • Resolució ENS/330/2018, de 26 febrer de 2018,

  de convocatòria de les proves específiques d'accés als ensenyaments professionals de música i de dansa per al curs 2018-2019 (DOGC núm. 7571, del 5.3.2018)

 • Ordre EDU/31/2009, de 4 de febrer,

  per la qual s'estableix l'organització de les proves específiques d'accés als ensenyaments professionals de música (DOGC núm. 5317, de 12.02.2009)

 • Ordre EDU/484/2008, de 12 de novembre,

  per la qual s'organitzen les proves específiques d'accés als ensenyaments professionals de dansa (DOGC núm. 5262, de 20.11.2008)

 • Decret 25/2008, de 29 de gener,

  pel qual s'estableix l'ordenació curricular dels ensenyaments de música de grau professional i se'n regula la prova d'accés (DOGC núm. 5060, de 31.01.2008)

 • Decret 24/2008, de 29 de gener,

  pel qual s'estableix l'ordenació curricular dels ensenyaments de dansa de grau professional i se'n regula la prova d'accés (DOGC núm. 5060, de 31.01.2008)

Data d'actualització:  26.07.2018