• Imprimeix

Proves específiques d'accés

El Departament d'Ensenyament convoca les proves específiques que han de superar les persones que volen accedir a algun dels ensenyaments artístics superiors i tenen la titulació acadèmica necessària per fer-ho (títol de batxillerat o equivalent a efectes acadèmics).

També s'hi poden inscriure les persones que han obtingut el certificat que acredita que han superat la prova per a aspirants que no tenen el requisit acadèmic.