• Imprimeix

Prova per a aspirants sense el requisit acadèmic

La prova s'adreça a les persones de 18 anys o més, o que compleixin els 18 anys durant l'any 2018, que volen accedir als ensenyaments artístics superiors sense complir el requisit acadèmic d'accés.

Excepcionalment, també s'hi podran presentar els alumnes majors de 16 anys que estiguin cursant 6è curs d'ensenyaments professionals de música o dansa, o que hagin superat la prova d'accés a 6è curs de grau professional, i vulguin accedir als estudis artístics superiors de música o dansa.

La prova es porta a terme a l'Institut Joan Boscà (Barcelona).