• Imprimeix

Calendari

Inscripció: del 3 d'abril (a les 9 h) fins al 18 d'abril de 2018

Pagament de la taxa d'inscripció: fins al 19 d'abril de 2018 (abans de les 22 h)

Llista provisional d'admesos i exclosos: 25 d'abril de 2018

Presentació de la documentació només en cas d'exclusió (a l'Institut Joan Boscà de Barcelona): en els tres dies següents a la publicació de la llista provisional d'admesos i exclosos (en horari d'atenció al públic)

Llista definitiva d'admesos i exclosos: 3 de maig de 2018

Prova: 16 de maig de 2018

15.30 h Verificació de la identitat dels aspirants
16.00 h Primer bloc: llengua catalana i llengua castellana
18.00 h Descans
18.30 h Segon bloc: llengua estrangera i comentari de text

Qualificacions provisionals: 25 de maig de 2018

Termini per presentar reclamacions: en els tres dies següents a la publicació de les qualificacions provisionals

Qualificacions definitives: a partir de l'1 de juny de 2018

S'adreça a aspirants inscrits que no es poden presentar a la prova per causes de força major que cal acreditar documentalment.

- Presentació de la sol·licitud: 22 de maig de 2018, a l'Institut Joan Boscà (no més tard de les 12 h)
- Llista d'admesos i exclosos: 23 de maig de 2018 (al tauler d'anuncis del centre)
- Prova: 24 de maig de 2018 a les 9.30 h (cal presentar-s'hi 30 minuts abans)

Data d'actualització:  21.03.2018