• Imprimeix

Contingut i mostres

La prova consta de quatre exercicis:

- Llengua catalana
- Llengua castellana
- Llengua estrangera (alemany, anglès o francès)
- Comentari de text

La durada total de la prova és de 4 hores i es desenvolupa en 2 blocs de 2 hores cadascun (en el primer es fan els exercicis de llengua catalana i llengua castellana i en el segon els de llengua estrangera i comentari de text).

Data d'actualització:  18.09.2018