• Imprimeix

Ensenyaments esportius d'Era Val d'Aran (prova específica)

El Departament d'Ensenyament convoca les proves específiques que han de superar les persones que volen accedir als ensenyaments esportius de grau mitjà següents:

 • Primer nivell d'excursionisme, segon nivell de muntanya mitjana i segon nivell de descens de barrancs (esports de muntanya i escalada)
 • Primer nivell d'esquí alpí, primer nivell de surf de neu i primer nivell d'esquí de fons (esports d'hivern)
 • Primer nivell de futbol

Aquestes proves les organitza el Centre Públic de Tècnics Esportius d'Era Val d'Aran. Podeu obtenir l'imprès de sol·licitud d'inscripció en el mateix centre o bé descarregar-lo del seu web.

Trobareu més informació sobre les proves (exempcions, material, contingut...) a Prova d'accés específica als ensenyaments esportius.

Primer nivell d'excursionisme i segon nivell de muntanya mitjana: del 6 al 24 de març de 2017 i del 21 d'agost al 8 de setembre de 2017

Segon nivell de descens de barrancs: del 21 d'agost al 8 de setembre de 2017

Especialitats d'esports d'hivern: del 6 de febrer al 3 de març de 2017 i del 13 de novembre al 6 de desembre de 2017

Primer nivell de futbol: del 21 d'agost a 8 de setembre de 2017

 • Resolució de 4 de desembre de 2017

  per la qual es nomenen les comissions avaluadores de les proves específiques d'accés als ensenyaments de règim especial de tècnic o tècnica d'esports de diferents especialitats esportives al Centre Públic de Tècnics Esportius d'Era Val d'Aran (desembre 2017)

 • Resolució de 31 d'agost de 2017,

  per la qual es nomenen les comissions avaluadores de les proves específiques d'accés als ensenyaments de règim especial de tècnic o tècnica d'esports de diferents especialitats esportives al Centre Públic de Tècnics Esportius d'Era Val d'Aran (setembre 2017)

 • Resolució d'11 d'abril de 2017,

  per la qual es nomenen les comissions avaluadores de les proves específiques d'accés als ensenyaments de règim especial de tècnic o tècnica d'esports de les especialitats d'excursionisme i muntanya mitjana al Centre Públic de Tècnics Esportius d'Era Val d'Aran (abril 2017)

 • Resolució de 14 de març de 2017,

  per la qual es nomenen les comissions avaluadores de les proves específiques d'accés als ensenyaments de règim especial de tècnic o tècnica d'esports de les especialitats d'esquí alpí, esquí de fons i surf de neu al Centre Públic de Tècnics Esportius d'Era Val d'Aran (març 2017).

 • Resolució ENS/2828/2016, de 5 de desembre,

  per la qual es convoquen diverses proves específiques d'accés als ensenyaments de règim especial de tècnic o tècnica d'esports de les especialitats d'esports de muntanya i escalada, d'esports d'hivern, i de futbol al Centre Públic de Tècnics Esportius d'Era Val d'Aran, per a l'any 2017 (DOGC núm. 7268, de 16.12.2016)

 • Resolució ENS/2014/2016, de 29 d'agost,

  per la qual es convoquen les proves específiques d'accés als ensenyaments esportius de règim especial de diverses especialitats (DOGC núm. 7199, de 06.09.2016)

Data d'actualització:  04.12.2017