• Imprimeix

Ensenyaments esportius d'Era Val d'Aran (prova específica)

El Departament d'Ensenyament convoca les proves específiques que han de superar les persones que volen accedir als ensenyaments esportius de grau mitjà següents:

  • Primer nivell d'excursionisme, segon nivell de muntanya mitjana i segon nivell de descens de barrancs (esports de muntanya i escalada)
  • Primer nivell d'esquí alpí, primer nivell de surf de neu i primer nivell d'esquí de fons (esports d'hivern)
  • Primer nivell de futbol

Aquestes proves les organitza el Centre Públic de Tècnics Esportius d'Era Val d'Aran. Podeu obtenir l'imprès de sol·licitud d'inscripció en el mateix centre o bé descarregar-lo del seu web.

Trobareu més informació sobre les proves (exempcions, material, contingut...) a Prova d'accés específica als ensenyaments esportius.

Primer nivell d'excursionisme i segon nivell de muntanya mitjana: del 5 al 29 de març de 2018 i del 20 d'agost al 7 de setembre de 2018

Segon nivell de descens de barrancs: del 20 d'agost al 7 de setembre de 2018

Especialitats d'esports d'hivern: del 12 de febrer al 2 de març de 2018 i del 12 de novembre al 5 de desembre de 2018

Primer nivell de futbol: del 20 d'agost al 7 de setembre de 2018

 

 

  • Resolució ENS/2849/2017, de 28 de novembre,

    per la qual es convoquen diverses proves específiques d'accés als ensenyaments de règim especial de tècnic o tècnica d'esports de les especialitats d'esports de muntanya i escalada, d'esports d'hivern, i de futbol al Centre Públic de Tècnics Esportius d'Era Val d'Aran, per a l'any 2018 (DOGC núm. 7516, de 14.12.2017)

  • Resolució ENS/2115/2017, de 29 d'agost,

    per la qual es convoquen les proves específiques d'accés als ensenyaments esportius de règim especial de diverses especialitats (DOGC núm 7450A, de 7.9.2017)

Data d'actualització:  13.09.2018