• Imprimeix

Ensenyaments esportius d'Era Val d'Aran (prova específica)

El Departament d'Ensenyament convoca les proves específiques que han de superar les persones que volen accedir als ensenyaments esportius de grau mitjà següents:

 • Primer nivell d'excursionisme, segon nivell de muntanya mitjana i segon nivell de descens de barrancs (esports de muntanya i escalada)
 • Primer nivell d'esquí alpí, primer nivell de surf de neu i primer nivell d'esquí de fons (esports d'hivern)

Aquestes proves les organitza el Centre Públic de Tècnics Esportius d'Era Val d'Aran. Podeu obtenir l'imprès de sol·licitud d'inscripció en el mateix centre o bé descarregar-lo del seu web.

Trobareu més informació sobre les proves (exempcions, material, contingut...) a Prova d'accés específica als ensenyaments esportius.

Any 2019

Primer nivell d'excursionisme i segon nivell de muntanya mitjana: del 4 al 28 de març de 2019 i del 18 d'agost al 6 de setembre de 2019

Segon nivell de descens de barrancs: del 19 d'agost al 6 de setembre de 2019

Primer nivell d'esquí alpí, primer nivell de surf de neu i primer nivell d'esquí de fons: del 11 de febrer a l'1 de març de 2019 i de l'11 de novembre al 4 de desembre de 2019

 

Any 2018

Primer nivell d'esquí alpí, primer nivell de surf de neu i primer nivell d'esquí de fons: del 12 de novembre al 5 de desembre de 2018

 • Resolució ENS/2863/2018, de 28 de novembre,

  del règim de les proves específiques d'accés als ensenyaments esportius de règim especial de diverses especialitats al Centre Públic de Tècnics Esportius d'Era Val d'Aran i de convocatòria de proves per a l'any 2019 (DOGC núm. 7764, de 10.12.2018)

 • Resolució

  de nomenament de les comissions avaluadores de les proves específiques d'accés als ensenyaments esportius de règim especial de diverses especialitats esportives de la Val d'Aran (edició desembre de 2018)

 • Resolució ENS/2360/2018, de 9 d'octubre,

  del règim de les proves específiques d'accés als ensenyaments esportius de règim especial de diverses especialitats i de convocatòria de proves (DOGC núm. 7729, de 18.10.2018)

 • Resolució ENS/2849/2017, de 28 de novembre,

  per la qual es convoquen diverses proves específiques d'accés als ensenyaments de règim especial de tècnic o tècnica d'esports de les especialitats d'esports de muntanya i escalada, d'esports d'hivern, i de futbol al Centre Públic de Tècnics Esportius d'Era Val d'Aran, per a l'any 2018 (DOGC núm. 7516, de 14.12.2017)

 • Resolució ENS/2115/2017, de 29 d'agost,

  per la qual es convoquen les proves específiques d'accés als ensenyaments esportius de règim especial de diverses especialitats (DOGC núm 7450A, de 7.9.2017)

Data d'actualització:  10.12.2018