• Imprimeix

Calendari i lloc de les proves

Les comissions avaluadores determinen les dates, els llocs i els aspectes organitzatius de les proves i poden modificar-ne el calendari i l'emplaçament en funció de les condicions meteorològiques i l'estat del terreny. Així mateix, el Departament d'Ensenyament es reserva la possibilitat d'anul·lar una prova si l'escassa inscripció i/o les circumstàncies així ho aconsellen. 

Totes aquestes informacions es publiquen als web dels centres que fan de seu de les comissions avaluadores i en aquesta mateixa pàgina. 

El dia de la prova, l'ordre d'actuació dels aspirants ve determinat per la primera lletra del seu cognom. En el sorteig d'enguany celebrat el 26 d'octubre de 2017, a les 11 hores, a la seu central del Departament d'Ensenyament (Via Augusta, 202-226, 08021 Barcelona) la lletra a partir de la qual s'ha de començar és la "Ç".

En el cas que calgui presentar documents acreditatius s'ha de fer dins del termini d’inscripció de cada període, al centre seu de les proves, a mà o per correu certificat.

Per preservar la seguretat, el dret a la intimitat i a la pròpia imatge, no es permet enregistrar per cap mitjà audiovisual el desenvolupament de les proves, encara que es desenvolupin en espais oberts, atès que es consideren tancades al públic.

Les qualificacions provisionals de les proves es publiquen en un termini màxim de 3 dies hàbils comptats a partir del darrer dia de realització de la prova i les qualificacions definitives es publiquen en un termini màxim de 7 dies hàbils comptats a partir de la publicació dels resultats provisionals (pel que fa a aquests terminis els dissabtes no es consideren dies hàbils).

 

Inscripció: de l'1 al 15 de desembre de 2017

Pagament del preu públic d'inscripció: fins al 16 de desembre de 2017

Llistes d'admesos o exclosos
- provisionals: a partir del 5 de gener de 2018
- definitives: a partir de l'11 de gener de 2018

Proves: entre el 12 de gener i el 9 de febrer de 2018

 

Segon període

Inscripció: del 3 al 12 de setembre de 2018

Pagament del preu públic d'inscripció: fins al 13 de setembre de 2018

Llistes d'admesos o exclosos
- provisionals: a partir del 18 de setembre de 2018
- definitives: a partir del 21 de setembre de 2018

Proves: entre el 22 de setembre i el 6 d'octubre de 2018

Inscripció: de l'1 al 15 de desembre de 2017

Pagament del preu públic d'inscripció: fins al 16 de desembre de 2017

Llistes d'admesos o exclosos
- provisionals: a partir del 5 de gener de 2018
- definitives: a partir de l'11 de gener de 2018

Proves: entre el 12 de gener i el 9 de febrer de 2018

Primer període

Inscripció: de l'1 al 15 de desembre de 2017

Pagament del preu públic d'inscripció: fins al 16 de desembre de 2017

Llistes d'admesos o exclosos
- provisionals: a partir del 5 de gener de 2018
- definitives: a partir de l'11 de gener de 2018

Proves: entre el 12 de gener i el 9 de febrer de 2018

Segon període 

Inscripció: del 2 al 15 de febrer de 2018

Pagament del preu públic d'inscripció: fins al 16 de febrer de 2018

Llistes d'admesos o exclosos
- provisionals: a partir del 21 de febrer de 2018
- definitives: a partir del 28 de febrer de 2018

Proves: entre el 5 i el 23 de març de 2018

Inscripció: de l'1 al 15 de desembre de 2017

Pagament del preu públic d'inscripció: fins al 16 de desembre de 2017

Llistes d'admesos o exclosos
- provisionals: a partir del 5 de gener de 2018
- definitives: a partir de l'11 de gener de 2018

Proves: entre el 12 de gener i el 9 de febrer de 2018

 

Segon període

Inscripció: del 8 al 27 de maig de 2018

Pagament del preu públic d'inscripció: fins al 28 de maig de 2018

Llistes d'admesos o exclosos
- provisionals: a partir de l'1 de juny de 2018
- definitives: a partir del 7 de juny de 2018

Proves: entre el 8 i el 29 de juny de 2018

Segon període

Inscripció: de 3 al 12 de setembre de 2018

Pagament del preu públic d'inscripció: fins al 13 de setembre de 2018

Llistes d'admesos o exclosos
- provisionals: a partir del 18 de setembre de 2018
- definitives: a partir del 21 de setembre de 2018

Proves: entre el 22 de setembre i el 6 d'octubre de 2018

Segon període

Inscripció: del 3 al 12 de setembre de 2018

Pagament del preu públic d'inscripció: fins al 13 de setembre de 2018

Llistes d'admesos o exclosos
- provisionals: a partir del 18 de setembre de 2018
- definitives: a partir del 21 de setembre de 2018

Proves: entre el 22 de setembre i el 6 d'octubre de 2018

Primer Període

Inscripció: del 8 al 27 de maig de 2018

Pagament del preu públic d'inscripció: fins al 28 de maig de 2018

Llistes d'admesos o exclosos
- provisionals: a partir de l'1 de juny de 2018
- definitives: a partir del 7 de juny de 2018

Proves: entre el 8 i el 29 de juny de 2018

Primer període

Inscripció: del 2 al 15 de febrer de 2018

Pagament del preu públic d’inscripció: fins al 16 de febrer de 2018

Llistes d'admesos o exclosos
- provisionals: a partir del 21 de febrer de 2018
- definitives: a partir del 28 de febrer de 2018

Proves: entre el 5 i el 23 de març de 2018

Segon període

Inscripció: del 3 al 12 de setembre de 2018

Pagament del preu públic d'inscripció: fins al 13 de setembre de 2018

Llistes d'admesos o exclosos
- provisionals: a partir del 18 de setembre de 2018
- definitives: a partir del 21 de setembre de 2018

Proves: entre el 22 de setembre i el 6 d'octubre de 2018

 

Inscripció: del 3 al 12 de setembre de 2018

Pagament del preu públic d'inscripció: fins al 13 de setembre de 2018

Llistes d'admesos o exclosos
- provisionals: a partir del 18 de setembre de 2018
- definitives: a partir del 21 de setembre de 2018

Proves: entre el 22 de setembre i el 6 d'octubre de 2018

Segon període

Inscripció: del 3 al 12 de setembre de 2018

Pagament del preu públic d'inscripció: fins al 13 de setembre de 2018

Llistes d'admesos o exclosos
- provisionals: a partir del 18 de setembre de 2018
- definitives: a partir del 21 de setembre de 2018

Proves: entre el 22 de setembre i el 6 d'octubre de 2018

Segon període

Inscripció: del 3 al 12 de setembre de 2018

Pagament del preu públic d'inscripció: fins al 13 de setembre de 2018

Llistes d'admesos o exclosos
- provisionals: a partir del 18 de setembre de 2018
- definitives: a partir del 21 de setembre de 2018

Proves: entre el 22 de setembre i el 6 d'octubre de 2018

Primer període

Inscripció: de l'1 al 15 de desembre de 2017

Pagament del preu públic d'inscripció: fins al 16 de desembre de 2017

Llistes d'admesos o exclosos
- provisionals: a partir del 5 de gener de 2018
- definitives: a partir de l'11 de gener de 2018

Proves: entre el 12 de gener i el 9 de febrer de 2018

Segon període 

Inscripció: del 2 al 15 de febrer de 2018

Pagament del preu públic d’inscripció: fins al 16 de febrer de 2018

Llistes d'admesos o exclosos
- provisionals: a partir del 21 de febrer de 2018
- definitives: a partir del 28 de febrer de 2018

Proves: entre el 5 i el 23 de març de 2018

 

Segon període 

Inscripció: del 8 al 27 de maig de 2018

Pagament del preu públic d'inscripció: fins al 28 de maig de 2018

Llistes d'admesos o exclosos
- provisionals: a partir de l'1 de juny de 2018
- definitives: a partir del 7 de juny de 2018

Proves: entre el 8 i el 29 de juny de 2018

Data d'actualització:  05.09.2018