• Imprimeix

Exempcions

Les persones que acreditin la condició d'esportista d'alt nivell o d'esportista d'alt rendiment de la mateixa modalitat, disciplina o especialitat esportiva a la qual volen accedir, no han de fer la prova específica d'accés.

La sol·licitud d'exempció, acompanyada de la documentació que acredita el dret a l'exempció, s'ha de presentar al Departament d'Ensenyament.

En determinades especialitats esportives, també es poden beneficiar d'exempcions específiques les persones que es troben en alguna de les circumstàncies que s'especifiquen en els PDF següents:

Data d'actualització:  18.10.2018