• Imprimeix

Normativa

 • Resolució

  de nomenament de les comissions avaluadores de les proves específiques d'accés als ensenyaments esportius de règim especial de diverses especialitats esportives (edició desembre de 2018).

 • Resolució ENS/2360/2018, de 9 d'octubre,

  del règim de les proves específiques d'accés als ensenyaments esportius de règim especial de diverses especialitats i de convocatòria de proves (DOGC núm. 7729, de 18.10.2018)

 • Reial decret 669/2013,

  de 6 de setembre, pel qual s'estableix el títol de tècnic esportiu en atletisme i es fixen els seus ensenyaments mínims i els requisits d'accés (BOE núm. 236, de 2.10.2013)

 • Reial decret 980/2015, de 30 d'octubre

  pel qual s'estableix el títol de tècnic esportiu en bàsquet i se'n fixen el currículum bàsic i els requisits d'accés, i es modifica el Reial decret 669/2013, de 6 de setembre, pel qual s'estableix el títol de tècnic esportiu en atletisme i se'n fixen els ensenyaments mínims i els requisits d'accés (BOE núm. 282, de 25/11/2015). (en castellà)

 • Reial decret 982/2015, de 30 d'octubre

  pel qual s'estableix el títol de tècnic esportiu superior en bàsquet i se'n fixen el currículum bàsic i els requisits d'accés (BOE núm. 283, de 26/11/2015). (en castellà)

 • Real Decreto 932/2010, de 23 de julio,
  por el que se establece el título de Técnico Deportivo en buceo deportivo con escafandra autónoma y se fijan sus enseñanzas mínimas y los requisitos de acceso (BOE núm. 211, de 31.8.2010)
 • Real Decreto 911/2012, de 8 de junio,
  por el que se establece el título de Técnico Deportivo en Esgrima y se fijan sus enseñanzas mínimas y los requisitos de acceso (BOE núm. 138, de 9.6.2012)
 • Real Decreto 64/2010, de 29 de enero,
  por el que se establece el título de Técnico Deportivo en Espeleología y se fijan sus enseñanzas mínimas y los requisitos de acceso i Corrección de errores del Real Decreto 64/2010, de 29 de enero, por el que se establece el título de Técnico Deportivo en Espeleología y se fijan sus enseñanzas mínimas y los requisitos de acceso (BOE núm. 44, de 19.2.2010)
 • Corrección de errores del Real Decreto 64/2010, de 29 de enero,
  por el que se establece el título de Técnico Deportivo en Espeleología y se fijan sus enseñanzas mínimas y los requisitos de acceso (BOE núm. 97, de 22.4.2010)
 • Decret 281/2002, de 5 de novembre,
  pel qual s'estableixen els currículums i es regulen les proves d'accés específiques dels títols de tècnic o tècnica d'esport en les disciplines dels esports d'hivern (annex 8) (DOGC núm. 3764, 19.11.2002)
 • Decret 281/2006, de 4 de juliol,
  pel qual s'estableixen els currículums i es regulen les proves d'accés específiques dels títols de tècnic o tècnica d'esport en les especialitats de futbol i futbol sala (annex 7) (DOGC núm. 4671, 7.7.2006)
 • Decret 285/2007, de 24 de desembre,
  pel qual s'estableix el currículum i es regula la prova d'accés específica del títols de tècnic o tècnica d'esport en l'especialitat d'handbol (annex 6) (DOGC núm. 5037, 28.12.2007)
 • Real Decreto 933/2010, de 23 de julio,
  por el que se establecen los títulos de Técnico Deportivo en las disciplinas hípicas de salto, doma y concurso completo y Técnico Deportivo en las disciplinas hípicas de resistencia, orientación y turismo ecuestre, y se fijan sus enseñanzas mínimas y los requisitos de acceso (BOE núm. 211, de 31.8.2010)
 • Reial Decret 934/2010, de 23 de juliol,

  pel qual s'estableix el títol de Tècnic Esportiu Superior en hípica i se'n fixen els ensenyaments mínims i els requisits d'acces (BOE núm. 211, de 31 d'agost de 2010)

 • Decret 243/2003, de 8 d'octubre,
  pel qual s'estableixen els currículums i es regulen les proves d'accés específiques dels títols de tècnic o tècnica d'esport en les especialitats dels esports de muntanya i escalada (annex 10) (DOGC núm. 3994, 23.10.2003)
 • Real Decreto 981/2015, de 30 de octubre,

  por el que se establecen los títulos de Técnico Deportivo en Piragüismo de Aguas Bravas, Técnico Deportivo en Piragüismo de Aguas Tranquilas, y Técnico Deportivo en Piragüismo Recreativo Guía en Aguas Bravas, y se fijan su currículo básico y los requisitos de acceso (BOE núm. 282, de 25.11.2015)

 • Real Decreto 878/2011, de 24 de junio,
  por el que se establece el título de Técnico Deportivo en Salvamento y Socorrismo y se fijan sus enseñanzas mínimas y los requisitos de acceso (BOE núm. 175, de 22.7.2011)
 • Real Decreto 935/2010, de 23 de julio,
  por el que se establecen los títulos de Técnico Deportivo en vela con aparejo fijo y Técnico Deportivo en vela con aparejo libre, y se fijan sus enseñanzas mínimas y los requisitos de acceso (BOE núm. 211, de 31.8.2010)
 • Real Decreto 936/2010, de 23 de julio,
  por el que se establecen los títulos de Técnico Deportivo Superior en vela con aparejo fijo y Técnico Deportivo Superior en vela con aparejo libre, y se fijan sus enseñanzas mínimas y los requisitos de acceso (BOE núm. 211, de 31.8.2010)
Data d'actualització:  18.10.2018