• Imprimeix

Qualificacions i certificacions

La qualificació final de les proves apte/a o no apte/a. Per obtenir la qualificació d'apte/a, cal superar totes les parts que formen la prova. 

La superació de les proves específiques d’accés té una validesa de 18 mesos, excepte per a la prova específica d’accés al cicle inicial en salvament i socorrisme que té una validesa de 24 mesos.

Permet formalitzar la matrícula en qualsevol centre autoritzat que ofereixi els ensenyaments corresponents, sempre que s’acreditin, en el moment de fer la matrícula, els requisits següents:

a) per als ensenyaments de primer nivell (o cicle inicial):

- títol de graduat en educació secundària obligatòria o equivalent, a efectes acadèmics, o disposar del certificat de superació de la prova d’accés de caràcter general a tècnic esportiu i a les formacions esportives de nivell 1, o equivalent.

b) per als ensenyaments de segon nivell o (cicle final):

- certificat de superació del primer nivell o de cicle inicial de l’especialitat corresponent.

c) per als ensenyaments de grau superior:

- tenir el títol de tècnic en la modalitat esportiva corresponent i tenir el títol de batxiller o un títol equivalent a efectes acadèmics o disposar del certificat de superació del curs específic per a l'accés a cicles de grau superior o una prova general d'accés.

Data d'actualització:  02.09.2016