• Imprimeix

Calendari

Inscripció: del 13 de març (a partir de les 9 h) fins al 22 de març de 2018

Pagament de la taxa: fins al 23 de març de 2018 (abans de les 22 h)

Llista provisional d'admesos i exclosos: a partir del 19 d'abril de 2018

Presentació de la documentació al centre: 20, 23 i 24 d'abril de 2018 (en l'horari d'atenció al públic)

Llista definitiva d'admesos i exclosos: a partir del 26 d'abril de 2018

Prova

Part comuna: 9 de maig de 2018

15:30 h Verificació de la identitat dels aspirants
16:00 h Primer bloc: part comunicativa i social
18:00 h Descans
18:30 h Segon bloc: part científicotecnològica i matemàtica

Part específica: 10 de maig de 2018

15:30 h Verificació de la identitat dels aspirants
16:00-18:00 h Part específica

Qualificacions provisionals: a partir del 21 de maig de 2018

Termini per presentar reclamacions: del 23 al 25 de maig de 2018

Qualificacions definitives: a partir del 28 de maig de 2018

S'adreça a aspirants inscrits que no es poden presentar a la prova per causes de força major que cal acreditar documentalment.

Inscripció: no més tard de les 12 h del 14 de maig de 2018
Llista d'admesos i exclosos: no més tard del 15 de maig de 2018
Prova: 16 de maig de 2018 a les 9:30 h (part comuna) i a les 16:00 h (part específica)

Inscripció: del 4 de juny (a partir de les 9 h) fins al 8 de juny de 2018

Llista provisional d'admesos i exclosos: a partir del 12 de juny de 2018

Presentació de la documentació al centre: del 13 al 15 de juny de de 2018 (en l'horari d'atenció al públic)

Llista definitiva d'admesos i exclosos: a partir del 19 de juny de 2018

Prova: 20 de juny de 2018

09:00 h Verificació de la identitat dels aspirants
09:30 a 11:30 h Prova

Qualificacions provisionals: a partir del 26 de juny de 2018

Termini per presentar reclamacions al centre: del 27 al 29 de juny de 2018 (en l'horari d'atenció al públic)

Qualificacions definitives: no més tard del 2 de juliol de 2018

Inscripció: del 3 al 7 de setembre de 2018

Llista provisional d'admesos i exclosos: 10 de setembre de 2018

Presentació de la documentació al centre: del 12 al 14 de setembre de 2018 (en l'horari d'atenció al públic)

Llista definitiva d'admesos i exclosos: 18 de setembre de 2018

Proves: 19 de setembre de 2018 a les 9:30 h

Qualificacions provisionals: 21 de setembre de 2018

Termini per presentar reclamacions al centre: del 24 al 26 de setembre de 2018 (en l'horari d'atenció al públic)

Qualificacions definitives: a partir del 28 de setembre de 2018

Data d'actualització:  18.05.2018