• Imprimeix

Contingut, temaris i material

Aquesta informació correspon a la convocatòria de les proves d'accés als cicles formatius d'arts plàstiques i disseny a partir del curs 2018-2019.

La prova s'estructura en dues parts:

Part comuna

Part comunicativa i social. Competència en llengua catalana, competència en llengua castellana, competència en llengua estrangera (anglès o francès) i competència social i ciutadana.

Part científica i tecnològica. Competència d'interacció amb el món físic i competència en tecnologia.

Part matemàtica. Competència matemàtica.

Part específica

El contingut de la part específica fa referència a les tres dimensions que agrupen els continguts clau de la matèria d'Educació Visual i Plàstica de l'educació secundària obligatòria: percepció i escolta, expressió, representació i creació, i societat i cultura.

Consta d'un exercici a escollir entre dues opcions relacionades amb la matèria d'Educació Visual i Plàstica de l'ensenyament secundari obligatori.

Consulteu els temaris de les proves.

  • Un mínim de dos fulls de dibuix DIN A3, un d'ells per realitzar els dibuixos preparatoris i esbossos
  • Un full DIN A3 adient per a la tècnica a emprar per realitzar la proposta definitiva
  • Un full DIN A3 de cartolina
  • Llapis de grafit, goma d'esborrar, maquineta de fer punta, compàs, regle i joc d'escaires
  • Per aplicar color, a escollir entre llapis de color, retoladors, tempera, acrílic o aquarel·la
  • Per tallar, tisores, bisturí o cúter
  • Per enganxar, cinta de doble cara, goma d'enganxar o cola blanca
Data d'actualització:  30.11.2018