• Imprimeix

Calendari

Inscripció: del 13 de març (a partir de les 9 h) fins al 22 de març de 2018

Pagament de la taxa: fins al 23 de març de 2018 (abans de les 22 h)

Presentació de la documentació al centre: del 9 al 17 d'abril de 2018 (en horari d’atenció al públic)

Llista provisional d'admesos i exclosos: a partir del 19 d'abril de 2018

Presentació de la documentació complementària al centre: del 20 al 24 d’abril de 2018 (en horari d’atenció al públic)

Llista definitiva d'admesos i exclosos: a partir del 26 d'abril de 2018

Prova: 9 de maig de 2018

15:30 h Verificació de la identitat dels aspirants
16:00 h Primer bloc: parts comunicativa i social
18:00 h Descans
18:30 h Segon bloc: parts cientificotecnològica i matemàtica

Qualificacions provisionals: a partir del 18 de maig de 2018

Termini per presentar reclamacions al centre: del 22 al 24 de maig de 2018 (en horari d’atenció al públic)

Qualificacions definitives i emissió de certificats: a partir del 28 de maig de 2018

 

S'adreça a aspirants inscrits que no es poden presentar a la prova per causes de força major que cal acreditar documentalment.

Inscripció: no més tard de les 12 h del 14 de maig de 2018

Llista d'admesos i exclosos: no més tard del 15 de maig de 2018

Prova: 16 de maig de 2018 a les 9:30 h

Data d'actualització:  08.01.2018