• Imprimeix

Contingut, temaris i material

Part comunicativa i social

competència en llengua catalana
competència en llengua castellana
competència en llengua estrangera (anglès o francès)
competència social i ciutadana

Part científicotecnològica

competència d'interacció amb el món físic i en tecnologies

Part matemàtica

competència matemàtica

Consulteu els temaris de les proves.

Data d'actualització:  02.05.2018