• Imprimeix

Arts plàstiques i disseny. Grau superior

El Departament d'Ensenyament convoca les proves que han de superar les persones que volen accedir a cicles formatius de grau superior d'arts plàstiques i disseny.

La part comuna de la prova es fa per comprovar que els aspirants acrediten la maduresa en relació amb els objectius del batxillerat i la part específica es fa per demostrar les aptituds i els coneixements artístics necessaris per cursar amb profit aquests ensenyaments.