• Imprimeix

Calendari

Inscripció: del 20 de març (a partir de les 9 h) fins al 29 de març de 2017

Pagament de la taxa: fins al 30 de març de 2017 (abans de les 22 h)

Llista provisional d'admesos i exclosos: a partir del 24 d’abril de 2017

Presentació de la documentació al centre: del 25 al 27 d’abril de 2017 (en l'horari d'atenció al públic)

Llista definitiva d'admesos i exclosos: a partir del 28 d’abril de 2017 

Prova

Part comuna: 17 de maig de 2017

15:30 h Verificació de la identitat dels aspirants
16:00 h Primer bloc: llengua catalana i llengua castellana
18:00 h Descans
18:30 h Segon bloc: llengua  estrangera (anglès, francès o alemany) i matemàtiques o història

Prova

Part específica: 18 de maig de 2017

15:30 h Verificació de la identitat dels aspirants
16:00-19:00 h Part específica 

Qualificacions provisionals: a partir del 26 de maig de 2017

Termini per presentar reclamacions al centre: del 29 al 31 de maig de 2017 (en l'horari d'atenció al públic)

Qualificacions definitives: a partir de l'1 de juny de 2017

S'adreça a aspirants inscrits que no es poden presentar a la convocatòria ordinària per causes de força major que cal acreditar documentalment.

Inscripció: no més tard de les 12 h del 19 de maig de 2017

Llista d'admesos i exclosos : no més tard del 22 de maig de 2017

Prova: 24 de maig de 2017 a les 9:30 h (part comuna) i a les 16:00 h (part específica)

Inscripció: del 30 de maig (a partir de les 9 h) fins al 2 de juny de 2017

Llista provisional d'admesos i exclosos: a partir del 6 de juny de 2017

Presentació de la documentació al centre: del 7 al 9 de juny de 2017 (en l'horari d'atenció al públic)

Llista definitiva d'admesos i exclosos: a partir del 13 de juny de 2017 

Prova: 15 de juny de 2017

9:00 h Verificació de la identitat dels aspirants
9:30 a 12:30 h Prova de la part específica 

Qualificacions provisionals: a partir del 23 de juny de 2017

Termini per presentar reclamacions al centre: del 27 al 29 de juny de 2017 (en l'horari d'atenció al públic)

Qualificacions definitives:no més tard del 30 de juny de 2017

Inscripció: de l'1 al 6 de setembre de 2017

Llista provisional d'admesos i exclosos: 7 de setembre de 2017

Presentació de la documentació al centre: 12 de setembre de 2017 (en l'horari d'atenció al públic)

Llista definitiva d'admesos i exclosos: 13 de setembre de 2017

Proves: 14 de setembre de 2017 (a les 9:30 h)

Qualificacions provisionals: 18 de setembre de 2017

Termini per presentar reclamacions al centre: del 19 al 21 de setembre de 2017 (en l'horari d'atenció al públic)

Qualificacions efinitives: a partir del 22 de setembre de 2017

Data d'actualització:  23.02.2017