• Imprimeix

Contingut, temaris i material

Aquesta informació correspon a la convocatòria de les proves d'accés als cicles formatius d'arts plàstiques i disseny a partir del curs 2018-2019.

La prova s'estructura en dues parts:

La part comuna comprèn les matèries de llengua catalana, llengua castellana, llengua estrangera (anglès, francès o alemany) i una quarta a escollir entre història i matemàtiques. En el cas d'haver-se examinat de matemàtiques, la superació d'aquesta part de la prova també dona accés a cicles de formació professional.

El contingut de la part específica fa referència a les matèries de modalitat del Batxillerat d'Arts, relacionats amb els blocs següents: fonaments de l'art i del disseny, la cultura audiovisual i els seus mitjans, els sistemes de representació tècnica i les tècniques d'expressió bidimensional i tridimensional.

Consta d'un exercici a escollir entre tres opcions:

  1. Comunicació i disseny
  2. Expressió artística
  3. Art i tecnologia

Consulteu els temaris de les proves.

  • Un mínim de dos fulls de dibuix DIN A3, un d'ells per realitzar els dibuixos preparatoris i esbossos
  • Un full DIN A3 adient per a la tècnica a emprar per realitzar la proposta definitiva
  • Un full DIN A3 de cartolina
  • Llapis de grafit, goma d'esborrar, maquineta de fer punta, compàs, regle i joc d'escaires
  • Per aplicar color, a escollir entre llapis de color, retoladors, tempera, acrílic o aquarel·la
  • Per tallar, tisores, bisturí o cúter
  • Per enganxar, cinta de doble cara, goma d'enganxar o cola blanca
Data d'actualització:  30.11.2018