• Imprimeix

Requisits

Les persones que tenen el títol de batxillerat o un títol equivalent a efectes d'accés, només han de fer la part específica de la prova. Les persones que es troben a l’últim curs d’un d’aquests títols també poden fer la prova i han d'acreditar que tenen la titulació en el procés de matrícula.

Les persones que no tenen el títol de batxillerat han de fer les dues parts de la prova: la part comuna i la part específica. En aquest cas, es poden inscriure a la prova:

- les persones que tenen 19 anys o més (o els compleixen l'any 2018) i
- les persones que tenen 18 anys o més (o els compleixen l’any 2018) i acrediten que tenen un títol de tècnic/a d'un cicle de grau mitjà d'arts plàstiques i disseny o de formació professional d'una família equivalent en el moment de la matrícula (o cursen l'últim curs del cicle).

Data d'actualització:  08.01.2018