• Imprimeix

Ensenyaments esportius. Grau superior (prova general)

El Departament d'Ensenyament convoca les proves de caràcter general d'accés al grau superior dels ensenyaments esportius per a les persones que hi volen accedir però no tenen el títol de batxiller (o un altre d’equivalent a efectes de requisits acadèmics d’accés).