• Imprimeix

Calendari

Inscripció: del 20 de març (a partir de les 9 h) fins al 29 de març de 2017.

Últim dia per fer el pagament de la taxa: 30 de març de 2017 (abans de les 22 h).

Presentació de la documentació al centre: del 18 al 24 d'abril de 2017 (en horari d'atenció al públic).

Llista provisional d'admesos i exclosos: a partir del 28 d'abril de 2017.

Presentació de la documentació complementària al centre: del 2 al 4 de maig de 2017 (en horari d'atenció al públic).

Llista definitiva d'admesos i exclosos: a partir del 5 de maig de 2017.

Prova: 17 de maig de 2017

15.30 h Verificació de la identitat dels aspirants
16:00 h Primer bloc: llengua catalana i llengua castellana
18:00 h Descans
18:30 h Segon bloc: llengua estrangera (anglès, francès o alemany) i matemàtiques o història

Qualificacions provisionals: a partir del 26 de maig de 2017.

Termini per presentar reclamacions al centre: del 29 al 31 de maig de 2017 (en horari d'atenció al públic).

Qualificacions definitives i emissió de certificats: a partir de l'1 de juny de 2017.

S'adreça a aspirants inscrits que no es poden presentar a la prova per causes de força major que cal acreditar documentalment.

Inscripció: no més tard de les 12 h del 19 de maig de 2017
Llista d'admesos i exclosos: no més tard del 22 de maig de 2017
Prova: 24 de maig de 2017, a les 9.30 h.

Data d'actualització:  13.02.2017