• Imprimeix

Contingut, temaris i material

La prova comprèn les matèries de llengua catalana, llengua castellana, llengua estrangera (anglès, francès o alemany) i a escollir entre matemàtiques i història.

Cal tenir present que la superació d'aquesta prova també pot donar accés a cicles de formació professional únicament en el cas d'haver-se examinat de matemàtiques.

Consulteu els temaris de les proves.

Data d'actualització:  02.05.2018