• Imprimeix

Requisits

Per inscriure's a les proves d'accés cal trobar-se en una de les situacions següents:

  • Tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l'any 2017.
     
  • Tenir complerts 18 anys o bé complir-los durant l'any 2017 i tenir el títol de tècnic/a per haver superat un cicle formatiu de grau mitjà de formació professional o un cicle d'ensenyaments esportius, d'alguna de les famílies professionals incloses l'opció D de les matèries de la part específica.
Data d'actualització:  13.02.2017