• Imprimeix

Contingut, temaris i material

La part comuna de la prova comprèn les matèries següents:

- llengua catalana,
- llengua castellana,
- llengua estrangera (anglès, francès o alemany) i
- matemàtiques.

La part específica comprèn les matèries agrupades en opcions. L'aspirant ha de triar-ne dues de l'opció de matèries que escull segons el cicle de grau superior a què vol accedir.

Informació relacionada

Consulteu els temaris de les proves.

Data d'actualització:  02.05.2018