• Imprimeix

Tècniques d'Actuació Teatral (prova específica)

El Departament d'Ensenyament convoca la prova específica d'accés al cicle de grau superior de Tècniques d'Actuació Teatral (títol propi de la Generalitat de Catalunya, sense efectes acadèmics) per al curs 2018-2019.

L'objectiu de la prova és comprovar les aptituds dels aspirants per accedir a aquests ensenyaments i cursar-los amb aprofitament.

Es poden presentar a la prova les persones que tenen el títol de batxillerat (o una titulació acadèmica equivalent).