• Imprimeix

Normativa

  • Resolució ENS/283/2018, de 15 de febrer,

    per la qual es convoca la prova específica d'accés al cicle formatiu de grau superior del títol de la Generalitat de tècnic o tècnica superior en tècniques d'actuació teatral, corresponent al curs 2018-2019 (DOGC núm. 7567, de 27.02.2018)

  • Decret 85/2015, de 2 de juny,

    pel qual es crea el títol de la Generalitat de tècnic o tècnica superior en tècniques d'actuació teatral, i se n'estableix el currículum. (DOGC núm. 6886, de 5.6.2015)

Data d'actualització:  30.05.2018