• Imprimeix

Proves lliures per a l'obtenció de títols i certificats

Títols de formació professional

Qualificacions provisionals del crèdit o mòdul de síntesi i/o mòdul del projecte

Certificat de formació instrumental

Llista definitiva d'admesos i exclosos (segona convocatòria)

Graduat en educació secundària obligatòria (majors de 18 anys)

Llista definitiva d'admesos i exclosos (segona convocatòria)