• Imprimeix

Calendari

Termini: del 21 de novembre (a partir de les 9 h) al 25 de novembre de 2016

Pagament de la taxa d'inscripció: fins al 28 de novembre de 2016 (abans de les 22 h)

Llista provisional d'admesos i exclosos: a partir del 12 de desembre de 2016

Data límit per comunicar errades en les dades personals: 19 de desembre de 2016

Presentació de la documentació (al registre del centre examinador): des de la publicació de la llista provisional d'admesos i exclosos fins al 19 de desembre de 2016

Llista definitiva d'admesos i exclosos: a partir del 21 de desembre de 2016

Prova escrita: 3 de febrer de 2017 (la prova comença a les 16 h però cal ser-hi 30 minuts abans)

Prova d'expressió i interacció oral: el dia d’aquesta prova s’indica en la convocatòria personal lliurada el dia de la prova escrita

Qualificacions: 20 de febrer de 2017

Termini per presentar reclamacions: fins al 23 de febrer de 2017 (fins a les 12 h) 

Data d'actualització:  20.09.2016