• Imprimeix

Calendari

Termini: del 27 de novembre (a partir de les 9 h) a l'1 de desembre de 2017

Pagament de la taxa d'inscripció: fins al 4 de desembre de 2017 (abans de les 22 h)

Llista provisional d'admesos i exclosos: a partir del 13 de desembre de 2017

Data límit per comunicar errades en les dades personals: 19 de desembre de 2017

Presentació de la documentació (al registre del centre examinador): des de la publicació de la llista provisional d'admesos i exclosos fins al 19 de desembre de 2017

Llista definitiva d'admesos i exclosos: a partir del 21 de desembre de 2017

Prova escrita: 16 de febrer de 2018 (la prova comença a les 16 h però cal ser-hi 30 minuts abans)

Prova d'expressió i interacció oral: el dia d’aquesta prova s’indica en la convocatòria personal lliurada el dia de la prova escrita

Qualificacions provisionals: 5 de març de 2018

Termini per presentar reclamacions: fins al 8 de març de 2018 (fins a les 12 h) 

Qualificacions definitives: 9 de març de 2018

Data d'actualització:  29.09.2017