• Imprimeix

Descripció i qualificació

La prova s'organitza en dos dies, el de la prova escrita (consulteu el calendari) i el de la prova oral (s'informa de la data individualment el dia de la prova escrita).

Per obtenir el certificat cal un mínim de 65 punts. És obligatori fer totes les parts de la prova. 

Per ampliar la informació així com per tenir accés a les instruccions concretes sobre el desenvolupament de cadascuna de les proves cal consultar el document Descripció de la prova i recomanacions per als candidats de cada nivell que trobareu a l'apartat Mostres de les proves.

  Parts de la prova Descripció Durada Ponderació
Prova escrita Comprensió oral Mínim 3 textos. Preguntes d'opció múltiple i de veritat/fals 35-40 min 20 %
Comprensió escrita Mínim 3 textos (1.500-1.700 paraules)
Preguntes d'opció múltiple, de veritat/fals i de relacionar dues informacions
50 min 20 %
Ús de la llengua 1 o 2 textos per completar amb preguntes d'opció múltiple
De 10 a 15 diàlegs curts per completar amb preguntes d'opció múltiple
30 min 20 %
Pausa   30 min  
Expressió i interacció escrita Tasca 1, de caràcter interaccional (carta o correu electrònic) i guiada
Tasca 2, text narratiu a partir d'unes paraules inicials (125 paraules per text)
75 min 20 %
Prova oral Expressió i interacció oral (entre 2 candidats)

Convocatòria individual (s'informa el dia de la prova escrita)

Part 1. Descripció d'una fotografia i narració d'una experència del passat. Formular i respondre preguntes entre els candidats. Respondre preguntes dels examinadors

Part 2. Intercanvi d'opinions entre candidats a partir d'uns enunciats

20-25 min 20 %
  Parts de la prova Descripció Durada Ponderació
Prova escrita Comprensió oral Mínim 3 textos. Preguntes d'opció múltiple i de veritat/fals 35-45 min 20 %
Comprensió escrita Mínim 3 textos (2.000-2.200 paraules)
Preguntes d'opció múltiple, de veritat/fals i de relacionar dues informacions
50 min 20 %
Ús de la llengua 1 o 2 textos per completar amb preguntes d'opció múltiple
De 10 a 15 diàlegs curts per completar amb preguntes d'opció múltiple
30 min 20 %
Pausa   30 min  
Expressió i interacció escrita Tasca 1, de caràcter interaccional (carta o correu electrònic) i registre formal
Tasca 2, text de tipologia variada (narratiu, argumentatiu, d'opinió) (175 paraules per text)
90 min 20 %
Prova oral

Expressió i interacció oral (entre 3 candidats)

Explicar el contingut d'un text (250-300 paraules) i relatar una experiència sobre el tema
Discussió i intercanvi d'opinions argumentades sobre el tema que es planteja en els textos
30-35 min 20 %
  Parts de la prova Descripció Durada Ponderació
Prova escrita Comprensió oral 3 documents de vídeo. Preguntes d'opció múltiple 50 min 20 %
Comprensió escrita 3 textos (2.300-2.500 paraules)
Preguntes d'opció múltiple i/o d'inserir fragments en un text
60 min 20 %
Pausa   30 min  
Expressió i interacció escrita Tasca 1. Text resum (175 paraules aprox.) basat en un vídeo (5 min.) que només s'escoltarà una vegada.
Tasca 2. Text (250 paraules aprox.) a triar entre dues opcions:
  1. Input visual (gràfica o taula, per exemple). Comentari analític amb conclusions
  2. Input escrit (extracte d'una cita o d'un article divulgatiu, per exemple). Text argumentatiu
90 min
(30+60)
30 %
Prova oral Expressió i interacció oral (entre 2 candidats) Tasca 1. Individual. Exposició sobre un tema preparat prèviament (5 minuts per candidat)
Tasca 2. En parelles. Discussió i intercanvi d'opinions sobre un enunciat (8-10 minuts per parella)
25-30 min 30 %
Data d'actualització:  19.09.2018