• Imprimeix

Normativa

 • Resolució ENS/2258/2017, de 22 de setembre

  per la qual es convoquen les proves extraordinària i ordinària corresponents al curs 2017-2018, per a l'obtenció dels certificats de nivell intermedi, avançat i nivell C1 dels ensenyaments d'idiomes de règim especial que imparteixen les escoles oficials d'idiomes. (DOGC núm. 7464, de 29.9.2017)

 • Resolució ENS/2106/2016, de 5 de setembre,

  per la qual es convoquen les proves extraordinària i ordinària corresponents al curs 2016-2017, per a l'obtenció dels certificats de nivell intermedi, avançat i nivell C1 dels ensenyaments d'idiomes de règim especial que imparteixen les escoles oficials d'idiomes (DOGC núm. 7209, de 20.09.2016)

 • Ordre EDU/34/2009, de 30 de gener,

  per la qual s'organitzen les proves específiques de certificació dels nivells intermedi i avançat dels ensenyaments d'idiomes de règim especial que s'imparteixen a les escoles oficials d'idiomes (DOGC núm. 5318, de 13.2.2009)

 • Decret 4/2009, de 13 de gener,

  pel qual s'estableix l'ordenació i el currículum dels ensenyaments d'idiomes de règim especial (DOGC núm. 5297, de 15.1.2009)

Data d'actualització:  29.09.2017